برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  24 , شماره  68 ; از صفحه 135 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و تحليل موانع پياده سازي برنامه هاي استراتژيک در شرکت هاي صنعتي با استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد سمنان
 
چکیده: 
هدف تحقيق حاضر شناسايي و تحليل موانع پياده سازي برنامه هاي استراتژيک در شرکت هاي صنعتي با استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي در قالب مطالعه ي موردي در شرکت هاي صنعتي شهرستان سمنان مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل مديران شرکت هاي صنعتي فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماري 10 نفر از اين افراد مي باشند که با استفاده از روش قضاوتي انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها يک پرسشنامه است که قابليت اعتبار آن با استفاده از روش روايي محتوا و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ بررسي و تأييد شده است. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که موانع عملياتي، ساختاري، انساني، ارتباطي و راهبردي بر پياده سازي برنامه هاي استراتژيک در شرکت هاي صنعتي تأثيرگذار هستند. همچنين از بين موانع مذکور، موانع انساني بيشترين تأثير و موانع ارتباطي کمترين تأثير را بر پياده سازي برنامه هاي استراتژيک در شرکت هاي صنعتي دارا مي باشند. در مجموع با توجه به داده هاي گردآوري شده و تحليل هاي انجام شده، مدل مفهومي تحقيق پذيرفته شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شاطری، م.، و دانایی، ا. (1397). شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای. پژوهش های مدیریت راهبردی, 24(68 ), 135-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361387Vancouver : کپی

شاطری مصطفی، دانایی ابوالفضل. شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای. پژوهش های مدیریت راهبردی. 1397 [cited 2021April21];24(68 ):135-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361387IEEE : کپی

شاطری، م.، دانایی، ا.، 1397. شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای. پژوهش های مدیریت راهبردی, [online] 24(68 ), pp.135-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361387. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی