5 SID.ir | بررسي علل و پيامدهاي شکل گيري خانه هاي دوم در حومه هاي کلان شهرها، مورد پژوهي: مشهد
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل و پيامدهاي شکل گيري خانه هاي دوم در حومه هاي کلان شهرها، مورد پژوهي: مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مسائل و مشکلات موجود در کلان شهرها از جمله ترافيک، انواع آلودگي ها، وضعيت مسکن و همچنين ميل به سرمايه گذاري در املاک، منجر به تمايل شهرنشينان به سکونت در حومه هاي شهري شده و گسترش خانه هاي دوم را به همراه داشته است. کلان شهر مشهد نيز در دهه هاي اخير شاهد شکل گيري اين خانه ها در حومه خود بوده که آثار و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و کالبدي و زيست محيطي در بر داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسي علل و پيامدهاي ناشي از شکل گيري خانه هاي دوم در حومه هاي کلان شهر مشهد و روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تحليلي است. داده ها با روش اسنادي و ميداني جمع آوري شده و براي اين منظور 320 پرسشنامه که از روش کوکران بدست آمده است در بين مالکان خانه هاي دوم در 12 روستاي مورد مطالعه به روش طبقه اي تصادفي توزيع شده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از روش آماري توصيفي و آزمون T تک نمونه اي استفاده شده است. نتايج بيانگر اين است که بيش تر اين خانه ها از دهه 1380 به بعد ساخته شده است. از جمله دلايل اصلي گسترش خانه هاي دوم در محدوده مورد مطالعه گذران اوقات فراغت و دوري از آلودگي هوا و ترافيک شهري بوده است. نتايج آزمون T نک نمونه اي نشان مي دهد که بورس بازي زمين، تغيير کاربري اراضي باير و کشاورزي براي استفاده از خانه دوم، کاهش شغل هاي مرتبط با کشاورزي و افزايش شغل هاي خدماتي، تخريب چشم انداز روستا، ساخت خانه ها با الگوهاي معماري جديد شهري و مغاير با خانه هاي روستايي، افزايش تعداد مساکن روستا، آسيب به منابع آب زيرزميني و افزايش آگاهي فرهنگي روستاييان از جمله پيامدهاي مهم شکل گيري خانه هاي دوم بوده است. شکل گيري خانه هاي دوم با وجود افزايش فرصت هاي شغلي، در افزايش درآمد و قدرت خريد روستاييان تأثير چندان زيادي نداشته است. از طرفي ميزان افزايش آلودگي محيط زيست و کاهش گونه هاي گياهي و جانوري به دليل خانه هاي دوم، از شدت کمي برخوردار بوده است و شکل گيري اين خانه ها تأثير چنداني بر افزايش امکانات و خدمات روستاييان نداشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی