برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش عوامل طبيعي در توزيع جغرافيايي سکونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان صحنه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
شناخت نقش توان هاي محيط طبيعي بر الگوي استقرار سکونتگاه هاي روستايي، نخستين گام در درک سازمان فضايي و مديريت پيوندهاي فضايي سکونتگاه هاي روستايي محسوب مي شود و برنامه ريزي بر اساس اين شناخت مي تواند از واپس ماندگي، جمعيت گريزي و انهدام سکونتگاه هاي روستايي جلوگيري کند و همچنين زمينه ساز يکپارچگي مکاني-فضايي و توسعه پايدار نواحي روستايي باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش عوامل طبيعي در مکان گزيني سکونتگاه هاي روستايي در شهرستان صحنه مي باشد. اين پژوهش از لحاظ ماهيت کاربردي و از لحاظ روش به صورت توصيفي-تحليلي مي باشد. روش گردآوري داده ها و اطلاعات به صورت اسنادي و ميداني بوده و جهت تجزيه وتحليل، تطبيق نتايج و درک صحيح مسئله، ازنرم افزارGIS و همچنين تلفيق و ترکيب لايه هاي اطلاعاتي با يافته هاي ميداني استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که الگوي غالب پراکنش سکونتگاه هاي روستايي شهرستان صحنه از نوع خطي بوده و از مجموع 189 روستاي اين شهرستان، اغلب آن ها در طيف ارتفاعي1500-1250 متر، در اراضي آبي و تيپ دشتي استقراريافته اند. از سوي ديگر يکي از مهم ترين معيارهاي مکان يابي سکونتگاه هاي روستايي شهرستان صحنه، ميزان و کيفيت اراضي شهرستان جهت کشاورزي مي باشد که اين امر، فشردگي فضا و فعاليت و بهره برداري بي رويه از منابع محيط طبيعي را به دنبال داشته است. در نهايت مدل برازش رگرسيوني نشان داد که منابع آب، منابع خاک، اقليم، توپوگرافي، ارتفاع، شيب، پوشش گياهي و کاربري اراضي به ترتيب بيشترين اثر را بر توزيع جغرافيايي سکونتگاه ها دارند. بنابراينبايد با حفاظت از منابع محيطي و انتخاب مکان هاي مناسب جهت توليد و اشتغال پايدار براي ساکنان سکونتگاه ها، زمينه بقا و توسعه پايدار نواحي روستايي را فراهم آورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صدرموسوی، م.، و طالبی فرد، ر.، و نیازی، چ. (1396). بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), 12(4 (پیاپی 41) ), 731-749. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360896Vancouver : کپی

صدرموسوی میرستار، طالبی فرد رضا، نیازی چیا. بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی). 1396 [cited 2021April11];12(4 (پیاپی 41) ):731-749. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360896IEEE : کپی

صدرموسوی، م.، طالبی فرد، ر.، نیازی، چ.، 1396. بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), [online] 12(4 (پیاپی 41) ), pp.731-749. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360896>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی