نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 320 تا صفحه 320 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مستعد كننده در ابتلاي زنان به سرطان پستان در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر تهران 1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است