برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  8 , شماره  29 ; از صفحه 41 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ابعاد و مؤلفه هاي مؤثر بر تاب آوري منطقه اي با استفاده از تکنيک TRIZ (مطالعه موردي: استان همدان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
هر بحران يا شوکي اختلال در جامعه و دور شدن از اهداف و کارکردهاي تعيين شده و کاهش پايداري را به همراه دارد. به همين دليل ضروري است که برنامه ريزي، با تمرکز بر تاب آوري مدنظر قرار گيرد. تنها در اين صورت است که در مواجهه با يک شوک ناگهاني، اجتماع نه تنها اختلال را جذب کرده و خود را ساماندهي مي کند، بلکه قادر است وضعيتش را به شرايط بهتر نيز ارتقاء دهد. هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت تاب آوري استان همدان در سه بعد جمعيت و جمعيت شناسي، زيرساخت ها و اقتصادي با به کارگيري نظر نخبگان در تعيين ابعاد مختلف در تاب آوري استان همدان و باهدف شناسايي نقاط قوت و ضعف استان همدان از منظر تاب آوري مي باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربري بوده و روش تحقيق، توصيفي-پيمايشي است. بخش نخست تحقيق روشي مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و استفاده از گزارش هاي تهيه شده توسط ارگان هاي مختلف نظير طرح هاي جامع، تفصيلي، آمايش استان و آمارنامه ها حاصل شده است. در بخش دوم مطالعه ابتدا فاکتورهاي مطرح در تاب آوري در قالب چارچوب PEOPLES تبيين شد. سپس با استفاده از تکنيک دلفي و TRIZ ابعاد و فاکتورهاي نهايي ارائه شد و با انجام مطالعات و محاسبات لازم تاب آوري استان همدان در ابعاد و مؤلفه هاي مختلف مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان مي دهد که در بعد جمعيت شناسي کمترين ميزان تاب آوري را نرخ رشد (67/0) و بيشترين ميزان تاب آوري را تراکم جمعيت و نسبت جنسي (98/0) داشته اند. همچنين نتايج در ارتباط با بعد زيرساخت ها نشان مي دهد که مصرف برق در بخش خانگي فاقد تاب آوري و خدمات آموزشي و خدمات درماني داراي تاب آوري کامل (برابر با يک) مي باشند. درنهايت نتايج به دست آمده در بعد اقتصادي نشان مي دهد که بيشترين تاب آوري را جمعيت غيرفعال (97/0) و کمترين تاب آوري را ميزان اشتغال در بخش کشاورزي (78/0) دارا مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی