برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 99 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شش روش استخراج DNA از گياه انار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

استخراج DNA ژنومي با کميت و کيفيت مناسب در آزمايشگاه هاي ژنوميکس ضروري مي باشد. استخراج DNA از بافت هاي گياهي چوبي از جمله درختان ميوه افزون بر وجود کربوهيدرات ها با مشکل مواد پلي فنلي نيز روبرو است که بر کيفيت DNA اثر منفي مي گذارد، بنابراين روش هاي استخراج که اين مواد را به تواند به حداقل برساند بسيار مطلوب هستند. در اين آزمايش شش روش استخراج DNA شامل: -1 ورابي و همکاران (21) -2 دلاپورتا و همکاران (14) -3 زيگن هاگن و همکاران (22) -4 دويل و دويل (15) -5 لودهي و همکاران (16) -6 موري و تامپسون (17) از گياه انار که از نظر مواد پلي فنلي شاخص است، براي گزينش بهترين روش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. به عنوان مواد گياهي براي استخراج DNA، برگ هاي جوان، برگ هاي بالغ، برگ هاي پير، پوست ميوه و گوشت دانه مورد استفاده قرار گرفت. کيفيت و کميت DNA ژنومي استخراج شده با استفاده از روش هاي اسپکتروفتومتري، الکتروفورز در ژل آگارز، برش با آنزيم هاي برشگر و با انجام واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) مورد مقايسه قرار گرفتند. در پايان با توجه به کميت و کيفيت DNA استخراج شده، روش ورابي و همکاران (21) براي برگ هاي جوان، بالغ، پير و سمت هايي از ميوه و روش موري و تامپسون (17) براي برگ هاي جوان گزيده شدند. بيشترين مقدار DNA با کيفيت خوب به ميزان 64.7 ميکروگرم از هر گرم بافت برگي جوان با روش ورابي و همکاران (21) به دست آمد که با مقدار DNA به دست آمده از برگ هاي بالغ 62.4) ميکروگرم( تفاوت چنداني نداشت. با توجه به نتايج، روش استخراج ورابي و همکاران براي استخراج DNA از بافت هاي مختلف گياهان مشابهي که مواد پلي فنلي و پلي ساکاريدي بالايي دارند، قابل توصيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 788
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی