برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه استرس ادراک شده و کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان سينه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بر اساس آمارهاي جهاني، سرطان سينه شايع ترين سرطان تشخيص داده شده در زنان سراسر جهان محسوب مي شود. يکي از پيامدهاي بارز ابتلا به سرطان سينه؛ مشکلات روانشناختي مانند استرس در مبتلايان است که به کاهش کيفيت زندگي منجر مي شود. با توجه به اين نکته مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط استرس ادراک شده با کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه انجام شده است. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه زنان مبتلا به سرطان سينه بودند که به بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد (بخش سرطان) مراجعه کرده بودند. 300 نفر از بيماران با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه استرس ادراک شده DASS و کيفيت زندگي بيماران سرطاني (آرنسون، احمد زايي، برگمن، بولينگر، فيلبرتي، فلچنر و ديگران، ) 1993 ) استفاده شد. دادها با استفاده از تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون و با توجه به سطح اطمينان 95% و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: : نتايج نشان داد بين استرس ادراک شده و کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه رابطه معنادار و منفي وجود دارد. بحث و نتيجه گيري: نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% بين استرس ادراک شده با کيفيت زندگي در تمامي زير مولفه هاي آن رابطه منفي و معني داري وجود دارد؛ و فرضيه فوق تائيد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 237
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی