برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر سيتوکينين بر خصوصيات مورفولوژيک، فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت بذرهاي زوال يافته بادام زميني تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر سيتوکينين در بهبود وضعيت بذرهاي زوال يافته بادام زميني تحت تنش خشکي آزمايشي به-صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار انجام شد. پيش تيمار غلظت هاي مختلف سيتوکينين شامل صفر (پيش جوانه دار شده با آب)، 50، 100 و 150 قسمت در ميليون (ppm) در سطوح خشکي صفر، 0/4-، 0/6-و 0/8-مگاپاسکال مورد ارزيابي قرار گرفت. شاخص هاي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني، بنيه بذر، طول گياهچه، هيدرات هاي کربن محلول، پروتئين هاي محلول، هدايت الکتروليتي غشاء، مالون دي آلدهيد، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، سوپراکسيد ديسموتاز و آسکوربات پراکسيداز بررسي شد. نتايج نشان داد پيش تيمار بذرها با غلظت هاي مختلف سيتوکينين، کاهش معني دار پارامترهاي جوانه زني و گياهچه اي بذرهاي زوال يافته بادام زميني را تحت تنش خشکي بهبود بخشيد. به طوري که در پتانسيل 0/8-مگاپاسکال، پيش تيمار بذرها با 100 قسمت در ميليون (ppm) سيتوکينين سبب افزايش جوانه زني، شاخص بنيه بذر، هيدرات هاي کربن و پروتئين هاي محلول به ترتيب به ميزان 0/65، 1/73، 1/09، 1/05 و براي 150 قسمت در ميليون (ppm) سيتوکينين 1/37، 4/15، 2/5 و 2/85 برابر و براي فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، سوپراکسيد ديسموتاز و آسکوربات پراکسيداز به ترتيب حدود 15/92، 33/13، 17/35 و 25/47، 17/96، 45/19 درصد نسبت به شاهد گرديد. بنابراين پيش تيمار سيتوکينين به ويژه در غلظت150 قسمت در ميليون (ppm) با کاهش تنش اکسيداتيو ناشي از خشکي در بهبود شاخص هاي جوانه زني و گياهچه اي بذرهاي زوال يافته بادام زميني مؤثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی