برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي قابليت آزمون جوانه زني استاندارد بذر در شرايط آزمايشگاهي براي پيش بيني ظاهر شدن و استقرار گياهچه نخود (Cicer arietinum L. ) در مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
چکیده: 
به منظور بررسي قابليت آزمون جوانه زنياستاندارد براي پيش بيني ظاهر شدن و استقرار گياهچه بذر نخود در مزرعه، آزمايشي در دو مرحله بر روي 13 توده بذر نخود در آزمايشگاه و مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي کرمانشاه در سال زراعي 1391 انجام شد. در آزمايشگاه سيزده توده بذر نخود متعلق به هفت رقم در قالب طرح کامل تصادفي در 4 تکرار به از روش انجمن بين المللي آزمون بذر (ISTA) تحت آزمون جوانه زني استاندارد قرار گرفتند. در اين آزمون شاخص هاي مرتبط با بنيه بذر و گياهچه اندازه گيري شدند. در مزرعه با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار فاکتورهاي درصد و سرعت ظاهر شدن گياهچه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها در آزمايشگاه نشان داد که توده هاي بذر از نظر صفت هاي درصد جوانه زني نهايي، درصد گياهچه قوي، درصد گياهچه غيرعادي، درصد بذر جوانه نزده، متوسط زمان جوانه زني، سرعت جوانه زني، شاخص جوانه زني بذر و شاخص بنيه گياهچه تفاوت معني دار داشتند. مقايسه ميانگين داده ها در آزمايشگاه و مزرعه نشان داد توده هاي بذر جديد نسبت به توده هاي بذر قديمي از خصوصيات جوانه زني بالاتري برخوردار بودند. بررسي نتايج همبستگي بين صفات اندازه گيري شده در آزمون جوانه زني استاندارد با مزرعه نشان داد درصد و سرعت ظاهر شدن گياهچه در مزرعه بيشترين همبستگي را با درصد جوانه زني نهايي، درصد گياهچه قوي و شاخص بنيه گياهچه داشتند. بنابراين اين آزمون از قابليت بالايي براي پيش بيني درصد و سرعت ظاهرشدن گياهچه در مزرعه برخوردار مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 222
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی