برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  18 , شماره  58 ; از صفحه 61 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع تولد نوزادان کم وزن و نارس و عوامل مؤثر بر آن در پرسنل اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تولد نوزادان نارس از موارد مهم تعيين سطح سلامت و بهداشت جامعه است؛ زيرا عوارض ناشي از آن هزينه هاي بسياري بر اين خانواده ها و در نتيجه سيستم بهداشتي جامعه تحميل مي کند. با توجه به مرگ و مير بالاي نوزادان نارس، اين امر تاثير بسزايي بر خانواده ي آنها دارد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان شيوع تولد نوزادان کم وزن و نارس و عوامل مؤثر بر آن در پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس در سال 1395 انجام شده است. مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بوده و بر روي 45 نفر از پرسنل زن شاغل در اتاق عمل بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس در سال 1395، با سابقه ي حداقل يک بار بارداري انجام شده است. نمونه گيري به شيوه ي سرشماري بود و ابزار جمع آوري، پرسشنامه اي شامل عوامل مؤثر بر تولد نوزاد کم وزن و نارس و مشخصات دموگرافيکي مادر و نوزاد است که روايي و پايايي آن قبلا اثبات شده است. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون chi-square تحت نرم افزار SPSS نسخه ي 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: بيشترين بازه ي سني مادران شرکت کننده در مطالعه (64/4%) در محدوده 30-20 سال قرار داشت. شيوع تولد نوزادان کم وزن در مادران اين بازه ي سني (26/66%)، بيشتر از ساير محدوده ها بود. در توزيع جنسي، دختران 55/6% و پسران 44/4% سهم داشتند. وزن بيشتر نوزادان (55/6%) در هنگام تولد در محدوده ي طبيعي (3500-2500 گرم) قرار داشت. شيوع تولد نوزادان کم وزن ( وزن کمتر از 2500 گرم )، 20/5% گزارش شد. 28/9% از نوزادان نيز زودتر از هفته ي 37 به دنيا آمده بودند. بيشتر مادران (77/8%) تحت زايمان سزارين قرار گرفته بودند. نتيجه گيري: در اين مطالعه ميان جنس نوزاد، سابقهي نازايي، سابقه ي مرده زايي، سابقه ي بيماري قلبي، سابقه ي آنمي، سابقه ي اکلامپسي، سابقه ي پلي هيدروآمنيوس و سابقه ي نازايي با تولد نوزادکم وزن رابطه ي معني داري وجود نداشت ام رابطه ي تولد نوزاد وزن کم با متغيرهاي سابقه ي پره اکلامپسي، سابقه ي اختلالات مربوط به جفت، سابقه ي سقط و سابقه ي اليگوهيدروآمنيوس معني دار بود ( P≤ 0/05).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی