نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 165 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه الگوي مديريت استعداد به منظور کسب مزيت رقابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامشهر، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف کلي اين پژوهش، طراحي الگوي مديريت استعداد به منظور کسب مزيت رقابتي بود. در راستاي دست يابي به اين هدف، 5 سؤال به منظور شناسايي ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاي الگو و تعيين اولويت و ارزيابي آن الگوي مذکور، پيش بيني شد. روش شناسي: پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر دادهها آميخته اکتشافي و از نظر ماهيت و نوع مطالعه پيمايشي مقطعي و بر مبناي نظريه داده بنياد انجام شده است. نمونه بخش کيفي، 30 نفر از خبرگان دانشگاهي و نفتي و در بخش کمي جامعه آماري پژوهش شامل3000 نفر از مديران حوزه نفت بود که 342 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات بخش کيفي مصاحبه و بخش کمي پرسش نامه بود. براي تحليل داده هاي بخش کيفي از روش تحليل محتوا و بخش کمي از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. يافتهها: در مرحله کيفي 83 شاخص، 13 مؤلفه و 5 بعد شناسايي شد. بر اساس نتايج تحليل عاملي تأييدي، الگوي طراحي شده با 83 شاخص در قالب پنج بعد شامل جذب استعداد (با 3 مؤلفه)، آموزش و بهسازي استعداد ( با 2 مؤلفه)، نگهداشت استعداد (با 2 مؤلفه)، ارزشيابي استعداد (با 3 مؤلفه) و تعالي استعداد (با 3 مؤلفه) مورد تأييد قرار گرفت. نتيجه گيري: الگوي به دست آمده داراي دو بخش عام و خاص است که در بخش عام با ساير مدل ها هم خواني دارد. اما بخش خاص الگو به دليل بافت و فرهنگ، مختصات و ويژگيهاي خاص انساني و سازماني جامعه هدف متفاوت از ساير الگوهاست. به اين معني که رهبري صحيح استعدادها، جانشين پروري و در نهايت ايجاد تعهد سازماني در آنها، قطعاً به حفظ و نگهداري سرمايه انساني شرکت جامع عمل پوشانده مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بارانی، م.، و خورشیدی، ع.، و مشبکی اصفهانی، ا.، و حاجیها، ع. (1397). ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور کسب مزیت رقابتی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 6(2 ), 165-193. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359458Vancouver : کپی

بارانی منوچهر، خورشیدی عباس، مشبکی اصفهانی اصغر، حاجیها علی. ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور کسب مزیت رقابتی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 1397 [cited 2022May25];6(2 ):165-193. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359458IEEE : کپی

بارانی، م.، خورشیدی، ع.، مشبکی اصفهانی، ا.، حاجیها، ع.، 1397. ارائه الگوی مدیریت استعداد به منظور کسب مزیت رقابتی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, [online] 6(2 ), pp.165-193. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359458. 

 
بازدید یکساله 378 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی