برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  18 , شماره  69 ; از صفحه 185 تا صفحه 227 .
 
عنوان مقاله: 

فقر چندبعدي زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهري و روستايي ايران با استفاده از روش آلکاير و فوستر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
مقدمه: کاهش فقر يکي از مهم ترين اهداف اقتصادي و اجتماعي سياست مداران و برنامه ريزان در جوامع مختلف است. زنان بيش از مردان در معرض فقر و تبعيض جنسيتي قرار دارند. اين مسئله به اين دليل است که زنان از قابليتها و امکانات لازم براي توانمندي و کاهش فقر برخوردار نيستند. ازاين رو، براي سياست گذاري و تدوين برنامه هاي فقرزدا در کشور به ويژه در خانوارهاي با سرپرست زن، لازم است با بهره گيري از شاخصهاي سنجش فقر، پيش از هر اقدامي تصويري دقيق از وضعيت فقر آنها ترسيم شود. در اين مقاله سعي بر اين است پس از اندازه گيري شاخص فقر چندبعدي در خانوارهاي با سرپرست زن و مرد به تجزيه وتحليل وضعيت فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته شود و عوامل مؤثر بر فقر آنها نيز سنجيده شود. روش: در اين مطالعه محاسبه شاخص فقر چندبعدي زنان و مردان سرپرست خانوار به روش آلکاير و فوستر (AF) در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارد زندگي و با سيستم وزن دهي برابر صورت گرفته است. بدين منظور از داده هاي خام هزينه-درآمد خانوار مرکز آمار ايران سال 1394 استفاده شده است. علاوه بر اين، به منظور بررسي عوامل مؤثر بر فقير شدن زنان سرپرست خانوار مدل رگرسيوني لاجيت بکار گرفته شده است. يافته ها: وسعت و شدت فقر در هر دو مناطق شهري و روستايي در ميان زنان سرپرست خانوار در مقايسه با مردان بيشتر است و تفاوت زيادي در شاخص فقر چندبعدي زنان سرپرست خانوار در مناطق شهري با رقم 0942/0 و شاخص فقر چندبعدي مردان سرپرست خانوار با رقم 0516/0 وجود دارد. در مناطق روستايي نيز ميزان شاخص فقر چندبعدي زنان سرپرست خانوار معادل 067/0 و شاخص فقر چندبعدي مردان سرپرست خانوار معادل 0364/0 است. بيشترين محروميت در خانوارهاي زن سرپرست در مناطق شهري به ترتيب در زيرشاخصهاي دسترسي به شبکه فاضلاب، تعداد سالهاي تحصيل و دسترسي به بيمه درماني و بيشترين محروميت در مناطق روستايي به ترتيب در زيرشاخصهاي دسترسي به شبکه فاضلاب، تعداد سالهاي تحصيل و نوع اسکلت بنا بوده است. مدل رگرسيوني لاجيت نيز نشان داد مسن بودن زن سرپرست خانوار، بيکاري و خانه دار بودن وي و همچنين متأهل بودن آنها در مقايسه با سرپرستان مطلقه، احتمال فقير بودن آنها را افزايش مي دهد. بحث: بر اساس يافته هاي تحقيق فقر چندبعدي خانوارهاي با سرپرست زن از فقر چندبعدي خانوارهاي با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهري و روستايي بيشتر است که نشان دهنده لزوم توجه بيشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه هاي کاهش فقر است. اندازه گيري شاخص فقر چندبعدي به تفکيک زيرشاخصها نيز بخشهاي داراي اولويت در برنامه هاي کاهش فقر را مشخص کرد. نتايج مدل رگرسيوني لاجيت نيز نشان داد که ازنظر برنامه ريزي براي کاهش فقر، زيرشاخص تعداد سالهاي تحصيل اهميت بسياري دارد؛ زيرا توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در بعد آموزش به معني توانايي يافتن شغل و کسب درآمد است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی