برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1396 , دوره  75 , شماره  9 ; از صفحه 663 تا صفحه 668 .
 
عنوان مقاله: 

پايايي درون آزمونگر اندازه گيري ضخامت اولتراسونيک عضله ي سوپرااسپيناتوس در وضعيت تست هاي Empty can، Full can و Hug up

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران/تهران، خیابان دماوند، روبه روی بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، کدپستی 1616913111
 
چکیده: 
زمينه و هدف: از سونوگرافي براي ارزيابي مورفولوژي عضله (طول، عمق، سطح مقطع، حجم و زاويه ي پر شکل عضله) استفاده مي شود. عضله ي سوپرااسپيناتوس متداول ترين عضله ي درگير در بين عضلات روتاتور کاف است. تاکنون هيچ مطالعه سونوگرافي براي بررسي پايايي اندازه گيري ضخامت عضله ي سوپرااسپيناتوس در وضعيت تست هاي Empty can (EC)، Hug up (HU)، Full can (FC) انجام نشده است. هدف اين مطالعه بررسي پايايي درون آزمونگر براي اندازه گيري ضخامت سوپرااسپيناتوس در وضعيت تست هاي گفته شده بود. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بود که به مدت چهار هفته (بهمن تا اسفند 1395) روي 10 زن سالم (2/76 ± 22/10 سال) بدون پاتولوژي تاندوني انجام شد. ضخامت عضله ي سوپرااسپيناتوس در وضعيت استراحت و وضعيت هاي انقباضي (وضعيت تست EC: شانه در 90 درجه الويشن در صفحه ي اسکپشن و شست رو به زمين، وضعيت تست FC: شانه در 90 درجه الويشن در صفحه ي اسکپشن و شست رو به سقف، وضعيت تست HU: آرنج خم و کف دست روي شانه ي سمت مقابل با وزنه ي مچي kg 0/5) توسط يک آزمونگر و در يک روز انجام شد. يافته ها: تمام مقادير ضريب پايايي براي اندازه گيري ضخامت اولتراسونيک عضله ي سوپرااسپيناتوس بيش از 0/90 به دست آمد. مقدار ضريب پايايي براي وضعيت استراحت 0/90 (فاصله اطمينان 95%: 0/97-0/65)، وضعيت تست هاي EC، FC و HU به ترتيب 0/96 (فاصله اطمينان 95%: 0/99-0/87)، 0/97 (فاصله اطمينان 95%: 0/99-0/90) و 0/96 (فاصله اطمينان 95%: 0/99-0/86) بود. نتيجه گيري: اندازه گيري ضخامت اولتراسونيک سوپرااسپيناتوس در وضعيت هاي استراحت و تست هاي EC، FC و HU روشي پايا است و مي تواند تغييرات ضخامت سوپرااسپيناتوس را بين تست ها ي فوق مقايسه کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نظری، ر.، و قاسمی، م.، و دهقان منشادی، ف.، و اکبرزاده باغبان، ع. (1396). پایایی درون آزمونگر اندازه گیری ضخامت اولتراسونیک عضله ی سوپرااسپیناتوس در وضعیت تست های Empty can, Full can و Hug up. مجله دانشکده پزشکی, 75(9 ), 663-668. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359003Vancouver : کپی

نظری راضیه، قاسمی مهری، دهقان منشادی فریده، اکبرزاده باغبان علیرضا. پایایی درون آزمونگر اندازه گیری ضخامت اولتراسونیک عضله ی سوپرااسپیناتوس در وضعیت تست های Empty can, Full can و Hug up. مجله دانشکده پزشکی. 1396 [cited 2021April14];75(9 ):663-668. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359003IEEE : کپی

نظری، ر.، قاسمی، م.، دهقان منشادی، ف.، اکبرزاده باغبان، ع.، 1396. پایایی درون آزمونگر اندازه گیری ضخامت اولتراسونیک عضله ی سوپرااسپیناتوس در وضعیت تست های Empty can, Full can و Hug up. مجله دانشکده پزشکی, [online] 75(9 ), pp.663-668. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359003>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی