برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1396 , دوره  75 , شماره  8 ; از صفحه 577 تا صفحه 584 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير وضعيت هاي بدني بر بروز ريفلاکس گاستروازوفاژيال پس از تغذيه در نوزادان نارس: کارآزمايي باليني متقاطع تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری کودکان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ريفلاکس گاستروازوفاژيال امري شايع در بين نوزادان نارس هست که افزايش آن باعث مشکلاتي مانند کاهش ميزان وزن گيري و افزايش طول مدت بستري مي گردد. وضعيت دهي بدني روش مناسبي براي کاهش ريفلاکس مي باشد. اما در اين زمينه مطالعات کافي در دسترس نيست. هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسه تاثير وضعيت هاي بدني بر ميزان بروز ريفلاکس پس از تغذيه در نوزادان نارس بستري مي باشد. روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که از دي تا اسفند ماه سال 1393 در بيمارستان الزهراي تبريز انجام پذيرفت 32 نوزاد نارس بستري در بخش نوزادان با سن 36-33 هفته حاملگي انتخاب شدند. هر نوزاد به مدت چهار روز در مطالعه حضور داشت که در هر روز پس از هر دوره تغذيه و حدود دو ساعت تا شروع دوره تغذيه بعدي در طي يک دوره 12 ساعته (هشت صبح تا هشت عصر) به صورت تصادفي و غيرتکرار شونده و با استفاده از بلوک هاي تصادفي در يکي از وضعيت هاي لترال جنيني، لترال آزاد، سوپاين جنيني و سوپاين آزاد قرار گرفت و سپس ميزان بروز ريفلاکس اندازه گيري شد. يافته ها: با توجه به نتايج آماري، وضعيت لترال جنيني از نظر بروز ريفلاکس اختلاف معناداري با ساير وضعيت ها داشت (0/001>P). تعداد دفعات ريفلاکس در وضعيت هايي که حالت جنيني داشت کمتر از وضعيت هاي بود که حالت آزاد داشت ولي در اين رابطه اختلاف آماري معناداري مشاهده نگرديد، همچنين تعداد دفعات ريفلاکس در وضعيت هايي که پوزيشن لترال داشتند به طور معناداري کمتر از وضعيت هايي با پوزيشن سوپاين بود (0/04=P). نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده حالت بدني جنيني و پوزيشن لترال باعث کاهش تعداد دفعات بروز ريفلاکس در نوزادان نارس بستري مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی