برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره هيدروالکلي زعفران بر فعاليت هاي ماکروفاژهاي صفاقي رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: گياه زعفران (Crocus sativus) يکي از انواع گياهان دارويي با اثرات ضد التهابي است. ماکروفاژها نيز از سلول هاي مهم درگير در پاسخ هاي التهابي و ايمني هستند. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات تعديل کنندگي عصاره هيدروالکلي زعفران بر پاسخ ماکروفاژهاي صفاقي در رت مي باشد. مواد و روش ها: در اين پژوهش تجربي، جامعه مورد مطالعه شامل دو گروه شاهد و تيمار مي باشد. رت هاي گروه تيمار به مدت يک ماه عصاره هيدروالکلي زعفران (mg/Kg400-روزانه-خوراکي) را دريافت کردند. گروه شاهد نرمال سالين را در همان حجم دريافت نمودند. در انتهاي مطالعه سلول هاي ماکروفاژ از ناحيه صفاق رت ها جدا شد و پس از چالش با مخمر اپسونيزه شدت انفجار تنفسي به شيوه احياي نيتروبلو تترازوليوم، توليد نيتريک اکسايد به شيوه گريس و ميزان توليد سايتوکاينها به کمک الايزا در آنها سنجيده شد. يافته ها: نتايج حاصل از تحريک ماکروفاژها نشان دهنده کاهش معني دار قابليت انفجار تنفسي (001/0>p) و اکسيدنيتريک توليد شده (01/0>p) در سلول هاي ماکروفاژ استحصال شده از موش هاي تحت تيمار در مقايسه با گروه شاهد بود. با اين وجود شدت فاگوسيتوز و زيستايي ماکروفاژهاي گروه تيمار نسبت به گروه شاهد اختلاف معني داري نشان نداد. همچنين زعفران موجب افزايش توليد سايتوکاين ضدالتهابي IL-10 توسط ماکروفاژهاي گروه تيمار شد(01/0>p). سطح توليد سايتوکاين التهابي IL-12 تغيير معني داري نيافت. هرچند که نسبت IL-12 به IL-10 کاهش معني دار يافت(01/0>p). استنتاج: به نظر مي رسدکه زعفران يک منبع طبيعي براي تعديل آسيب هاي ناشي از ماکروفاژهاي التهابي در شرايط ايموپاتولوژيک باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دمیا، ن.، و خضری، ش.، و ابطحی فروشانی، م. (1397). اثر عصاره هیدروالکلی زعفران بر فعالیت های ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 28(159 ), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358647Vancouver : کپی

دمیا نرگس، خضری شیوا، ابطحی فروشانی میثم. اثر عصاره هیدروالکلی زعفران بر فعالیت های ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1397 [cited 2021October24];28(159 ):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358647IEEE : کپی

دمیا، ن.، خضری، ش.، ابطحی فروشانی، م.، 1397. اثر عصاره هیدروالکلی زعفران بر فعالیت های ماکروفاژهای صفاقی رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 28(159 ), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358647. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی