برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 523 تا صفحه 535 .
 
عنوان مقاله: 

گسترش انواع مختلف فرسايش در اثر تغيير ويژگي هاي فيزيکي خاک و نوع کاني هاي رسي در اراضي مارني جنوب استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
مارن ها تشکيلات زمين شناسي نا مستحکم رسوبي هستند که نسبت به فرسايش بسيار حساس بوده، ساليانه مقادير زيادي رسوب توليد مي کنند که باعث کاهش حاصل خيزي خاک و ظرفيت مخازن سدها مي شود. عوامل مؤثر بر فرسايش مارن ها بسيار زياد بوده، داراي فرايند بسيار پيچيده اي است، به طوري که تابعي از عوامل خارجي نظير توزيع بارندگي و عوامل داخلي مثل خصوصيات فيزيکي خاک و کاني هاي رس مي باشد. خواص فيزيکي اندازه گيري شده خاک هاي مارني شامل درصد اشباع، سنگريزه سطحي، شن، سيلت، رس، رس ريز، شن ريز، وزن مخصوص ظاهري، ميانگين وزني قطر خاک دانه ها به روش الک خشک، حد رواني، حد خميري، فعاليت و نسبت رس ريز به رس کل مي باشد. علاوه بر اين، چهار نمونه از خاک هاي مارني و يک نمونه از مواد مادري براي آزمايش هاي کاني شناسي آماده سازي شد. مقايسه ميانگين عوامل فيزيکي در انواع مختلف فرسايش با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن نشان دهنده تغييرات معني دار (0. 05> p) درصد رس، رس ريز، درصد اشباع، ميانگين وزني قطر خاک دانه ها، حد رواني و فعاليت خاک در برخي از اشکال فرسايش بود، در حالي که ساير پارامترها اثر معني داري در شکل و نوع فرسايش نداشتند. علاوه بر اين نتايج تجزيه اشعه ايکس نشان دهنده حضور کاني هاي گروه اسمکتايت در اراضي هزاردره اي و آبکندي مي باشد. با توجه به نتايج، مقدار رس و رس ريز، نوع رس به ويژه گروه اسکمتايتي و ميانگين وزني قطر خاک دانه ها، مهمترين عوامل کنترل کننده فرسايش در اين منطقه محسوب مي شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اسماعیل نژاد، ل.، و رمضانپور، ح.، و سیدمحمدی، ج. (1394). گسترش انواع مختلف فرسایش در اثر تغییر ویژگی های فیزیکی خاک و نوع کانی های رسی در اراضی مارنی جنوب استان گیلان. مهندسی و مدیریت آبخیز, 7(4 ), 523-535. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358570Vancouver : کپی

اسماعیل نژاد لیلا، رمضانپور حسن، سیدمحمدی جواد. گسترش انواع مختلف فرسایش در اثر تغییر ویژگی های فیزیکی خاک و نوع کانی های رسی در اراضی مارنی جنوب استان گیلان. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1394 [cited 2021April13];7(4 ):523-535. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358570IEEE : کپی

اسماعیل نژاد، ل.، رمضانپور، ح.، سیدمحمدی، ج.، 1394. گسترش انواع مختلف فرسایش در اثر تغییر ویژگی های فیزیکی خاک و نوع کانی های رسی در اراضی مارنی جنوب استان گیلان. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 7(4 ), pp.523-535. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358570>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی