برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر دوازده هفته تمرين تناوبي پر شدت بر سطوح لپتين پلاسما، انسولين، گلوکز، مقاومت به انسولين و ترکيب-بدني در مردان داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
زمينه: لپتين، به عنوان يک مکانيزم هشدار دهنده در تنظيم متابوليسم سلولي، محتواي چربي بدن و بيماري هاي سندرم متابوليک عمل مي کند. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثر دوازده هفته تمرين تناوبي پر شدت بر سطوح لپتين پلاسما، انسولين، گلوکز، مقاومت به انسولين و ترکيب بدني در مردان داراي اضافه وزن بود. روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، تعداد 20 نفر از دانشجويان با شاخص توده بدني بين 25 تا 30kg/m2، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفي، در دو گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربي، به مدت دوازده هفته و هر هفته 3 جلسه، با شدت بالاي 90 درصد ضربان قلب بيشينه به تمرين پرداختند. قبل و پس از تمرين مقادير لپتين پلاسما، انسولين گلوکز، مقاومت به انسولين و شاخص هاي ترکيب بدني محاسبه شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون آماري t در سطح معناداري 05/0> P تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: دوازده هفته تمرين تناوبي پر شدت، موجب کاهش معنادار سطوح سرمي لپتين پلاسما (0002/0P=)، انسولين (003/0P=)، مقاومت به انسولين (0001/0P=) و گلوکز (013/0P=) در گروه تجربي نسبت به کنترل شد. همچنين، وزن بدن (008/0P=)، درصد چربي (001/0P=)، شاخص توده بدن (03/0P=) و نسبت دور کمر به دور لگن (02/0P=) نيز بين دو گروه کاهش معناداري را به همراه داشت (05/0>P). نتيجه گيري: به نظر مي رسد دوازده هفته تمرين تناوبي پرشدت، اثر مثبتي بر کاهش سطح لپتين و برخي از شاخص هاي آنتروپومتريک مرتبط با اضافه وزن داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی