نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1397 , دوره  21 , شماره  8 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار غربالگري سرطان پستان در زنان شهر شيراز در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مقدمهبا توجه به ميزان شيوع بالاي سرطان پستان ايران و اهميت مطالعه نگرش، رفتار و آگاهي زنان در بروز رفتارغربالگري سرطان، مطالعه حاضر با هدف بررسي نگرش، دانش و رفتار زنان در خصوص غربالگري سرطان سينه انجام شد. روش کاراين مطالعه مقطعي در سال 1395 بر روي 400 نفر از زنان 15 سال به بالاي مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا شيراز انجام شد. داده هاي مربوط به مطالعه با استفاده از پرسشنامه ويژگي هاي فردي و غربالگري سرطان پستان گردآوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 19) و آزمون هاي همبستگي پيرسون، تي تست مستقل و آنووا انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته هاميانگين نمره آگاهي 8/4± 25، نگرش 2/5± 27 و رفتار 7/3± 9/18 بود. بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون، آگاهي (001/0>p، 24/0=r) در مقايسه با نگرش (001/0>p، 14/0=r) همبستگي قوي تري با رفتار داشت. آگاهي با متغيرهاي سن، تحصيلات، سابقه سرطان پستان، سابقه خودآزمايي پستان (001/0>p)، نگرش با سابقه سرطان پستان (05/0>p)، و رفتار با تحصيلات و سابقه خودآزمايي پستان (05/0>p)، ارتباط معني داري داشتند. نتيجه گيريميانگين نمره رفتار زنان براي شرکت در برنامه غربالگري از نمره متوسط مورد انتظار (20 امتياز) پايين تر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رخشانی، ط.، و اسدی، ز.، و طراوت منش، س.، و کشفی، س.، و ابراهیمی، م. (1397). بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 21(8 ), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358278Vancouver : کپی

رخشانی طیبه، اسدی زهراسادات، طراوت منش سمیرا، کشفی سیدمنصور، ابراهیمی محمدرضا. بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1397 [cited 2022August19];21(8 ):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358278IEEE : کپی

رخشانی، ط.، اسدی، ز.، طراوت منش، س.، کشفی، س.، ابراهیمی، م.، 1397. بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 21(8 ), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358278. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی