برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1397 , دوره  21 , شماره  8 ; از صفحه 22 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اختلال عملکرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد در سال هاي 97-1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی/گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمهبارداري پديده اي است که با تغييرات جسمي و روان شناختي بسيار مهمي همراه است و نقش مهمي در عملکرد جنسي زنان دارد؛ به طوري که روابط جنسي در اثر تغييرات جسمي و روان شناختي متعدد اين دوران دستخوش تغيير مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي اختلال عملکرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آندر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد. روش کاراين مطالعه مقطعي در سال 1396 بر روي 241 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه بررسي عملکرد جنسي زنان (FSFI) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون مدل رگرسيون خطي چندگانه انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته هاميانگين نمره کل عملکرد جنسي زنان 64/5± 47/26 بود و 131 نفر (4/54%) از زنان دچار اختلال عملکرد جنسي بودند. ميانگين نمرات مربوط به حيطه هاي ميل جنسي 98/0± 95/3، تحريک جنسي 19/1± 15/4، رطوبت مهبلي 25/1± 64/4، ارگاسم 34/1± 53/4، رضايت مندي جنسي 05/1± 89/4 و مقاربت دردناک 36/1± 31/4 بود و شايع ترين اختلال عملکرد جنسي، کاهش ميل جنسي (5/46%) و تحريک جنسي (6/43%) بود. بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون خطي، سابقه زايمان قبلي با عملکرد جنسي مرتبط بودند؛ به طوري که در صورت داشتن زايمان قبلي، نمره کل عملکرد جنسي، 86/1 واحد کاهش مي يافت (01/0=p). نتيجه گيرياختلال عملکرد جنسي در زنان باردار شيوع بالايي دارد و داشتن زايمان قبلي، اثري منفي بر عملکرد جنسي دارد، لذا پيشنهاد مي شود در جهت بهبود کيفيت مراقبت هاي زنان باردار، مشاوره جنسي در مراقبت هاي مربوط به بارداري ادغام گردد و برنامه هاي مشاوره جنسي به ويژه براي زنان چندزا طراحي و اجرا گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دادگر، س.، و کریمی، ف.، و بخشی، م.، و عبدالهی، م.، و رحیم زاده برج، ف. (1397). بررسی اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال های 97-1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 21(8 ), 22-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358272Vancouver : کپی

دادگر سلمه، کریمی فاطمه زهرا، بخشی محدثه، عبدالهی محبوبه، رحیم زاده برج فاطمه. بررسی اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال های 97-1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1397 [cited 2021December02];21(8 ):22-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358272IEEE : کپی

دادگر، س.، کریمی، ف.، بخشی، م.، عبدالهی، م.، رحیم زاده برج، ف.، 1397. بررسی اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال های 97-1396. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 21(8 ), pp.22-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358272. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی