برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کارآمدي روش يادگيري الکترونيکي در آموزش منابع انساني: مطالعه موردي دانشگاه پيام نور استان مرکزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
تحول و تکامل فناوري اطلاعات، همه بخش هاي جامعه، از جمله حوزه ي آموزش را تحت تأثير قرار داده است. هدف اين پژوهش، ارزيابي کارآمدي روش يادگيري الکترونيکي به عنوان يکي از روش هاي نوين يادگيري در نظام آموزش منابع انساني سازمان ها است. روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي از نوع پيمايشي و به لحاظ هدف کاربردي است. جامعه ي مورد مطالعه، دانشجويان کارشناسي ارشد استفاده کننده از شيوه ي يادگيري الکترونيکي ارايه شده از سوي دانشگاه پيام نور استان مرکزي هستند که تعداد آنها چهارصد نفر است. حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگانتعداد 196 نفر برآورد شد که به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه ي محقق ساخته ي 38 سوالي بسته پاسخ پنج گزينه اي با هشت متغير استفاده شده است. پايايي پرسش نامه براساس ضريب آلفاي کرونباخ 92/0 برآورد گرديد و روايي آن مورد تاييد متخصصان مربوط قرار گرفت. در اين پژوهش با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها، از آزمون تي تک متغيري براي هر آيتم استفاده شده است. يافته ها و نتايج پژوهش نشانگر آن است که کاربران سامانه ي يادگيري الکترونيکي، داراي دسترسي مطلوب، پشتيباني خوب و ارائه درس مناسب هستند. آزمون رتبه بندي فريدمن حاکي از آن است که از بين عوامل فوق متغير دسترسي از وضعيت بهتري برخوردار است. از سوي ديگر، از نظر آزمون و ارزشيابي، تمرين ها و تکاليف، منابع اطلاعاتي، محتواي الکترونيکي و واسط کاربري از وضعيت مناسبي برخوردار نيستندکه با توجه به آزمون رتبه بندي، در اين ميان متغير تمرين ها و تکاليف وضعيت نامناسب تري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی