نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1378 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 7 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ريسك بر الگوي بهينه بهره برداران كشاورزي: روشهاي برنامه ريزي رياضي توام با ريسكMOTAD و Target MOTAD

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است