برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 293 تا صفحه 306 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازتواني هاي بدني، شناختي و ترکيبي بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در جانبازان مبتلا به PTSD، اختلالات شناختي نظير نقص در حافظه و توجه باعث شده است که افزون بر درمان هاي دارويي آنتي سايکوتيک و آرام بخش ها، کاوش هايي هم درجهت استفاده از بازتواني هاي مختلف به منظور رفع اين اختلالات، صورت پذيرد. هدف از مطالعه حاضر مقايسه بازتواني هاي مختلف بر حافظه و توجه اين جانبازان مي باشد.
روش بررسي: در مطالعه نيمه تجربي حاضر، 43 جانبازان جنگ تحميلي با توجه به شرايط تحقيق به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفي در چهارگروه کنترل، بازتواني هاي بدني، شناختي و ترکيبي تقسيم شدند. بهره حافظه و نمره تداخل توجه به ترتيب با استفاده از پرسشنامه وکسلر و آزمون استروپ در قبل و بعد از مداخلات مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي تي همبسته، تحليل واريانس و کوواريانس استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که پس از اعمال مداخلات بين گروه هاي تجربي با گروه کنترل در بهره حافظه اختلاف معناداري مشاهده شد (p<0.05). با اين حال بين گروه هاي تجربي در بهره حافظه اختلاف معناداري وجود نداشت (p>0.05). علاوه بر اين بين گروه هاي تجربي با گروه کنترل در نمره تداخل توجه تفاوت معناداري مشاهد شد (p<0.05). اين اختلاف بين گروه هاي بازتواني شناختي و ترکيبي با گروه بازتواني بدني بود.
نتيجه گيري: با توجه به موجود اختلالات حافظه و توجه در جانبازان PTSD، انجام بازتواني هاي ترکيبي (تمرينات ورزشي - شناختي) مي تواند به عنوان راه کاري جديد باعث بهبود معناداري در عملکرد حافظه و توجه آنها گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی