VO2max(Q1)" />
نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 267 تا صفحه 277 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرين هوازي و مصرف امگا-3 بر عملکرد ريوي مردان مبتلا به ديابت نوع دوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از عوارض ديابت، مشکلات تنفسي و کاهش عملکرد ريوي در اين بيماران مي باشد.بر اين اساس هدف تحقيق حاضر بررسي اثر تمرين هوازي و مصرف امگا-3 بر عملکرد ريوي مردان مبتلا به ديابت نوع دوم بود. روش بررسي: در تحقيق نيمه تجربي حاضر، 40 مرد مبتلا به ديابت نوع دوم با ميانگين سني 4.9±43.5 سال، به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به طور تصادفي در 4 گروه تمرين + دارونما، تمرين + امگا-3، امگا-3 و دارونما تقسيم شدند. تمرينات به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60-45 دقيقه تمرين هوازي با شدت 70-50 ضربان قلب ذخيره بود. امگا-3 به صورت کپسول و روزانه 1000 ميلي گرم مصرف شد. جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي t-test و ANOVA استفاده شد (0.05?P). يافته ها: پس از مشارکت منظم در تمرينات هوازي افزايش معني داري در FVC، FEV1 و VO2max در گروه هاي تمرين + دارونما و تمرين + امگا-3 نسبت به گروه دارونما مشاهده شد. سطح VO2max در گروه هاي تمرين+ دارونما و تمرين + امگا 3 نسبت به گروه امگا-3 به صورت معني داري بيشتر بود. همچنين افزايش معني داري در FVC در گروه تمرين + امگا-3 نسبت به گروه امگا-3 مشاهده شد (0.05>P). اما تفاوت معني داري در متغيرهاي مورد بررسي بين دو گروه تمرين + امگا 3 و تمرين +دارونما مشاهده نشد (0.05<p). نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که تمرينات ورزشي اثربخشي بيشتري بر عملکرد ريه و تنفس نسبت به مصرف امگا-3 دارد. همچنين مصرف امگا-3  در کنار تمرينات هوازي اثربخشي بيشتري بر FVC نسبت به گروه مصرف امگا-3 داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساکی، ح.، و ذاکرکیش، م.، و تایید، و.، و لطفی، س.، و امانی، م.، و محمودخانی کوشککی، ر. (1396). اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, 16(3 ), 267-277. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357662Vancouver : کپی

ساکی حسین، ذاکرکیش مهرنوش، تایید وحید، لطفی سلمان، امانی محمود، محمودخانی کوشککی رضا. اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 1396 [cited 2022May25];16(3 ):267-277. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357662IEEE : کپی

ساکی، ح.، ذاکرکیش، م.، تایید، و.، لطفی، س.، امانی، م.، محمودخانی کوشککی، ر.، 1396. اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, [online] 16(3 ), pp.267-277. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357662. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی