برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين استراتژي هاي بهينه (مناسب) زيست محيطي صنايع نفت و گاز به روش SWOT در پارس جنوبي 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به گستردگي صنايع نفت و گاز و نقش موثر اين صنايع در ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي، تدوين يک برنامه استراتژيک براي بهبود عملکرد زيست محيطي ضروري است. بدين منظور اقدامات انجام شده در راستاي کاهش عوارض زيستي در محدوده قابل قبول و در چارچوب قوانين و مقررات سازمان محيط زيست بررسي شده است. دستيابي به سطح معيني از درجه اطمينان، نياز به استفاده از روش هاي پيشرفته دارد. بنابراين تدوين يک استراتژي براي کاهش جنبه ها و پيامدها زيست محيطي در صنايع مختلف به خصوص صنعت نفت و گاز به عنوان يک ضرورت انکارناپذير است که بايد به آن توجه کرد.
مواد و روش ها: هدف از اين پژوهش تدوين استراتژي هاي زيست محيطي در صنايع نفت و گاز پارس جنوبي 2 است که مي تواند زمينه تدوين و ارائه برنامه مديريتي راهبردي مناسب در جهت رعايت هرچه بيشتر قوانين و مقررات زيست محيطي براي واحدهاي مشابه را در منطقه فراهم کند. در اين پژوهش ابتدا مهم ترين عوامل دروني و بيروني از کميته طوفان مغزي شناسايي و توسط 20 نفر از کارشناسان تکميل شد. در مرحله بعد چک ليست نهايي توسط 10 نفر از مديران سازمان بر اساس طيف ليکرت نمره دهي شد. اوزان عوامل داخلي و خارجي، با تشکيل ماتريس IFE و EFE محاسبه شد. براي تدوين استراتژي ها و تعيين وضعيت موجود از روش SWOT بهره گرفته شده است. از ماتريس ارزيابي اقدام و موقعيت استراتژيک(SPACE) ، به عنوان ابزاري شناخته شده و تکنيکي موثر و مناسب براي توسعه و بازبيني استراتژي هاي شرکت و ايجاد تعادل بين عوامل دروني (ضعف ها و قوت ها) و بيروني (فرصت ها و تهديد ها)، استفاده شده است.
نتايج و بحث: نتايج به دست آمده از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي بيانگر آن است که سازمان (پالايشگاه مورد بررسي) داراي نقاط قوت بيشتري نسبت به ضعف هاي موجود و فرصت هاي بيشتري نسبت به تهديدها است. بنابراين بايد سازوکارهايي را در پيش بگيرد تا تهديدها را از بين برده و نقاط ضعف خود را به حداقل برساند. بنابراين نوع استراتژي هاي مناسب براي توسعه و بهبود پالايشگاه مذکور در زمينه مسايل زيست محيطي بايد از نوع استراتژي هاي تنوع بخشي باشد. در نهايت 11 استراتژي انتخاب و نمره دهي شد که استراتژي بهبود شرايط زيست محيطي منطقه با امتياز 6.23 و استراتژي اصلاح و بازنگري برنامه هاي مديريتي و به حداقل رساندن آلاينده هاي محيطي با امتياز 5.23 و استراتژي توسعه و ارتقاء کيفيت مديريت پساب و پسماند با استفاده از فناوري هاي نوين زيست محيطي با امتياز 5.01 به ترتيب به عنوان برترين استراتژي ها اولويت بندي شدند.
نتيجه گيري: يافته ها و نتايج نشان دهنده جايگاه سازمان در موقعيت رقابتي است و بايد استراتژي هاي حفظ، نگهداري و ثبات را در جهت کاهش صدمات زيست محيطي به کار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی