برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 93 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع عمل کردي گياهي بر اساس تعيين گروه هاي عمل کردي در محدوده مناطق امن پارک ملي قميشلو، استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف : بررسي تنوع گونه اي و تنوع عمل کردي، نقشي مهم در شناخت عملکرد و خدمات اکوسيستم دارد و نوع پاسخ به تغييرات محيطي را نشان مي دهد. تنوع عمل کردي به محدوده و ارزش صفاتي از موجودات اشاره مي کند که روي خصوصيات اکوسيستم تاثير دارد و به شکل هاي مختلف از جمله تعداد و فراواني نسبي گروه هاي عمل کردي معرفي مي شود. اين مطالعه با هدف شناخت عملکرد اکوسيستم و ارزيابي تنوع عمل کردي بين مناطق و بر اساس تعيين گروه هاي عمل کردي موجود در مناطق امن پارک ملي قميشلو (باغک، آغل جني، کورلياس، کهوک، تنگ نجف آبادي، و تنگ ورپشت) انجام شد.
مواد و روش ها : براي اين منظور،
8 صفت کمي و 4 صفت کيفي انتخاب گرديد. به منظور تعيين گروه هاي عمل کردي، ابتدا ماتريس صفت در گونه تهيه شد و تجزيه و تحليل خوشه اي به روش Ward و فاصله تشابه گاور ? در نرم افزار InfoStat انجام گرفت. پس از تعيين غناي گروه هاي عمل کردي، تنوع گروه هاي عمل کردي با کمک نرم افزارهاي SDR4 و FDiversity آناليز گرديد.
نتايج و بحث : گروه هاي عمل کردي عمده مناطق عبارت بودند از: گياهان کامه فيت که بيشتر عناصر غذايي برگ را به ساختار دفاعي اختصاص داده اند، همي کريپتوفيت ها که سطح برگ بالايي داشته و در کسب نور موفق ترند و تروفيت ها که برگ هايي با طول عمر کوتاه دارند. نتايج نشان داد که غناي گروه هاي عمل کردي در شش منطقه يکسان است (سه گروه عمل کردي) ولي به دليل تفاوت در ترکيب گونه اي و صفات غالب گروه ها، تنوع عمل کردي منطقه کهوک بالاتر بود. طبق نتايج بدست آمده، چون بيشتر شاخص هاي تنوع عمل کردي از بيش از يک صفت استفاده مي کنند تا کارکردهاي مختلف گياهان را توصيف کنند، شاخص هايي که عموما براي اندازه گيري تنوع گونه اي استفاده مي شوند (سيمپسون، شانن واينر و...) کاربرد ندارند.
نتيجه گيري : در تعيين تنوع عمل کردي، بهتر است علاوه بر تعيين غناي گروه هاي عمل کردي، از شاخص هاي عددي تنوع عمل کردي (شاخص ميانگين وزني جامعه و...) استفاده شود تا نسبت به عملکرد اکوسيستم مورد مطالعه، اطلاعات مفيدي به دست آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عکافی، ح.، و اجتهادی، ح.، و سپهری، ع. (1396). ارزیابی تنوع عمل کردی گیاهی بر اساس تعیین گروه های عمل کردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو, استان اصفهان. علوم محیطی, 15(3 ), 93-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357574Vancouver : کپی

عکافی حمیدرضا، اجتهادی حمید، سپهری عادل. ارزیابی تنوع عمل کردی گیاهی بر اساس تعیین گروه های عمل کردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو, استان اصفهان. علوم محیطی. 1396 [cited 2021August04];15(3 ):93-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357574IEEE : کپی

عکافی، ح.، اجتهادی، ح.، سپهری، ع.، 1396. ارزیابی تنوع عمل کردی گیاهی بر اساس تعیین گروه های عمل کردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو, استان اصفهان. علوم محیطی, [online] 15(3 ), pp.93-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357574. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی