برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 350 تا صفحه 361 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي مناطق بحراني حوزه آبخيز از نظر فرسايش و رسوب با مدل SWAT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 
در اين پژوهش از مدل SWAT براي شبيه سازي فرسايش و انتقال رسوب در حوضه قره سو استان گلستان و شناسايي و اولويت بندي مناطق بحراني حوضه از نظر فرسايش و رسوب استفاده شد. پس از واسنجي، اعتبارسنجي و تحليل عدم قطعيت مدل با روش نيمه خودکار SUFI2، از خروجي هاي مدل واسنجي شده، براي بررسي تغييرات مکاني فرسايش و رسوب در سطح حوضه استفاده شد. براي اين کار، چهار شاخص شامل رسوبدهي در واحد سطح، غلظت رسوب، بار رسوب و شاخص کلي بر اساس خروجي هاي مدل تعريف و تحليل شد. نتايج نشان داد که علي رغم کمبود و عدم قطعيت داده هاي موجود، کارايي مدل SWAT براي شبيه سازي فرسايش و رسوب در حوضه قره سو نسبتا قابل قبول است. دقت شبيه سازي رسوب ماهانه با استفاده از شاخص نش-ساتکليف در دوره واسنجي 0.24 و با شاخص PBIAS، منفي 17 درصد و در دوره اعتبارسنجي به ترتيب 0.2 و 12.1- درصد به دست آمد که بيانگر ضعف نسبي مدل در شبيه سازي نوسانات رسوب و توانايي خوب آن در پيش بيني کلي متوسط رسوب مي باشد. بررسي توزيع مکاني شاخص هاي فرسايش و رسوب نشان داد که به طور کلي، زيرحوضه هاي بحراني از نظر شاخص رسوبدهي در واحد سطح، در مناطق بالادست حوضه واقعند در حالي که زيرحوضه هاي حساس از نظر غلظت رسوب در مناطق مياني حوضه و زيرحوضه هاي حساس از نظر بار رسوب عمدتا در پايين دست قرار دارند. در ادامه، اقدامات حفاظتي مناسب براي اجرا در هر يک از مناطق پيشنهاد شد. نتايج اين پژوهش مي تواند به عنوان يک راهنماي اوليه و نقطه شروع براي برنامه ريزي اقدامات مديريتي در منطقه به کارشناسان و مديران کمک کند.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی