نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 210 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل توليد درمنه زارها بر اساس شاخص هاي خشکسالي هواشناسي، مطالعه موردي: استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان / سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
در ميان مطالعات گسترده اي که در زمينه خشکسالي صورت گرفته، سهم خشکسالي مراتع بسيار ناچيز است. لذا در اين تحقيق به بررسي اثرات خشکسالي بر روي درمنه زارهاي استان اصفهان پرداخته شده است. بدين منظور از داده هاي بارش ماهانه سه ايستگاه اصفهان، ميمه و شهرضا و داده هاي توليد سه سايت مرتعي چرمشهر، موته و گردنه شاديان در طي دوره آماري 1386-1377 استفاده شد. روش هاي به کار گرفته شامل شاخص هاي بارش استاندارد (SPI)، ناهنجاري بارش (RAI)، درصد تفاضل بارش و معيار بارش سالانه (SIAP) در بازه هاي زماني مختلف مي باشد. براي بررسي ارتباط بين شاخص ها و توليد در اين مراتع نيز، از روش همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج حاکي از اين بود که تنها در مرتع موته، ارتباط توليد و شاخص ها معنادار بود و در دو مرتع ديگر به دليل شرايط خاص موجود در آن ها، بين اين دو متغير، همبستگي وجود نداشت. همچنين، مشاهده شد که تاثير بازه هاي زماني بيشتر از نوع شاخص ها مي باشد و بارش هاي بهاره بيشترين تاثير را بر روي توليد درمنه زارهاي استان اصفهان داشته است. در نهايت شاخص هاي درصد تفاضل بارش در بازه سه ماهه با مقدار همبستگي 0.867 و پس از آن RAI3 با مقدار 0.863 و SPI3 با مقدار 0.802 به عنوان مناسب ترين شاخص هاي خشکسالي تعيين شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیرانی، ب.، و خداقلی، م.، و منتظری، م. (1395). بررسی و تحلیل تولید درمنه زارها بر اساس شاخص های خشکسالی هواشناسی, مطالعه موردی: استان اصفهان. مهندسی و مدیریت آبخیز, 8(2 ), 210-220. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357418Vancouver : کپی

شیرانی بهاره، خداقلی مرتضی، منتظری مجید. بررسی و تحلیل تولید درمنه زارها بر اساس شاخص های خشکسالی هواشناسی, مطالعه موردی: استان اصفهان. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1395 [cited 2022May20];8(2 ):210-220. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357418IEEE : کپی

شیرانی، ب.، خداقلی، م.، منتظری، م.، 1395. بررسی و تحلیل تولید درمنه زارها بر اساس شاخص های خشکسالی هواشناسی, مطالعه موردی: استان اصفهان. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 8(2 ), pp.210-220. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357418. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی