برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 127 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

يک روش داده محور براي تعيين رابطه فشار و شکستگي در شبکه هاي توزيع آب شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف : يکي از چالش هاي شرکت هاي آب و فاضلاب در سرتاسر جهان، هدررفت آب از شبکه هاي آب رساني به صورت شکستگي و نشت است که هزينه هاي بالاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را بر اين شرکت ها تحميل مي کنند. هر سال بخش زيادي از بودجه شرکت هاي آب و فاضلاب در بخش تعمير و بازسازي لوله هاي شبکه ناشي از شکستگي ها هزينه مي شود. از اين رو آگاهي از ميزان تواتر شکستگي ها به برآورد ميزان نشت شبکه و انتخاب استراتژي هاي مناسب براي مديريت نشت کمک شاياني خواهد کرد. عوامل مختلفي بر شکستگي لوله هاي شبکه آب رساني تاثير مي گذارد که يکي از مهمترين اين عوامل، فشار آب است. بنابراين توسعه مدل هايي که از عهده پيش بيني دقيق تواتر شکستگي لوله ها بر حسب عوامل تاثيرگذار برآيند، براي مديريت بهينه نشت در شبکه هاي آب رساني ضروري خواهد بود.مواد و روش ها : در اين تحقيق با استفاده از يک مدل توسعه داده شده و تحليل داده هاي ميداني فشار و شکستگي در شبکه توزيع آب شهري در ناحيه اي از شهر تهران، رابطه فشار و شکستگي براي اين ناحيه تعيين شد. ناحيه مورد بررسي داراي 516 کيلومتر خط لوله اصلي از جنس هاي پلي اتيلن، چدن داکتيل، فولادي، پي وي سي و آزبست سيمان است که دو جنس پلي اتيلن و چدن داکتيل با توجه به کاربرد تقريبا 93 درصدي شان در طول شبکه، براي بررسي انتخاب شدند. پس از جمع آوري و پايش آمار و اطلاعات مربوط به حوادث و فشارهاي ثبت شده طي ساليان 1386تا 1395، محاسبه نقطه ميانگين ناحيه و محاسبه شاخص هاي فشار در اين نقطه و انتساب آن به کل ناحيه رابطه فشار-شکستگي براي هر جنس لوله به صورت مجزا استخراج شد. مدل پيش بيني حادثه از دو بخش مستقل از فشار و وابسته به فشار تشکيل شده که در آن فشار از طريق يک مولفه تواني به تواتر شکستگي ها مرتبط شده است. در اين پژوهش از فشار حداکثر روزانه در نقطه ميانگين ناحيه، به عنوان شاخص فشار در رابطه فشار-شکستگي استفاده شد.نتايج و بحث : روابط فشار–شکستگي براي هر يک از دو جنس پلي اتيلن و چدن داکتيل به تفکيک ارائه شد که بر حسب شاخص فشار حداکثر روزانه است. در روابط به دست آمده براي مقايسه، از دو شاخص متوسط فشار حداکثر روزانه و حداکثر فشار حداکثر روزانه استفاده شد و نتايج نشان داد که در بخش وابسته به فشار، شاخص متوسط فشار حداکثر روزانه نتايج دقيق تري در مقايسه با شاخص حداکثر فشار حداکثر روزانه ارائه داده و داراي ضريب همبستگي بالاتري است. علت نامناسب بودن شاخص حداکثر فشار حداکثر روزانه مي تواند به علت ايجاد نوسانات شديد فشاري به طور موقت و زودگذر در يک يا چند روز از سال باشد. به طوري که ممکن است واقعا باعث رخداد حادثه نشده ولي در محاسبات دخيل شده است، بنابراين، اين شاخص، پيش بيني صحيحي از حوادث ندارد. همچنين روابط براي دو حالتي که توان ترم فشار برابر با 3 و حالتي که مجهول است به دست آمد که حاکي از آن است که در حالت توان مجهول ضرايب همبستگي بزرگتري حاصل مي شود به طوري که براي پلي اتيلن توان برابر با 3 و =0.97 ضريب همبستگي و براي چدن داکتيل توان برابر با 2.7 و =0.99 ضريب همبستگي به دست آمد.نتيجه گيري : با توجه به روابط به دست آمده مي توان نتيجه گرفت که مدل فشار-شکستگي دو بخشي به خوبي توانست تعداد شکستگي لوله هاي اصلي در شبکه هاي آب رساني را پيش بيني کند. نتايج همچنين نشان داد که تغييرات فشار بر ميزان حوادث در جنس پلي اتيلن تاثيرگذارتر از جنس چدن داکتيل بوده و توان ترم فشار در پلي اتيلن بزرگتر از چدن داکتيل است و نيز شاخص متوسط فشار حداکثر روزانه شاخص دقيق تري در پيش بيني حوادث است. با اگاهي از اين امر مي توان در برنامه هاي مديريت فشار و در امور نوسازي و به سازي شبکه، گا م هاي مهمي برداشت تا به نتايج مطلوب تري در راستاي کاهش حوادث دست يافت. با مديريت صحيح فشار و با توجه به جنس لوله به کار رفته و اينکه تا چه ميزان مستعد حادثه هستند، مي توان از وقوع حوادث و به تبع آن از هدررفت آب و خسارات ديگر جلوگيري کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تاج آبادی، ی.، و جلیلی قاضی زاده، م.، و مصلحی، ا. (1397). یک روش داده محور برای تعیین رابطه فشار و شکستگی در شبکه های توزیع آب شهری. علوم محیطی, 16(1 ), 127-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357317Vancouver : کپی

تاج آبادی یاسمن، جلیلی قاضی زاده محمدرضا، مصلحی ایمان. یک روش داده محور برای تعیین رابطه فشار و شکستگی در شبکه های توزیع آب شهری. علوم محیطی. 1397 [cited 2021December07];16(1 ):127-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357317IEEE : کپی

تاج آبادی، ی.، جلیلی قاضی زاده، م.، مصلحی، ا.، 1397. یک روش داده محور برای تعیین رابطه فشار و شکستگی در شبکه های توزیع آب شهری. علوم محیطی, [online] 16(1 ), pp.127-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357317. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی