برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي ترجيح بيان شده در ارزش گذاري اقتصادي خدمات اکوسيستمي (بررسي موردي: جنگل هاي حرا قشم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد بین رشته‌ای، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف : روش هاي ترجيح بيان شده دسته اي از روش هاي ارزش گذاري اقتصادي کالاها و خدمات محيط زيستي به شمار مي روند که به استخراج ترجيح هاي افراد براي کالاها و خدمات مزبور با استفاده از رفتار بيان شده آنها در يک موقعيت بازار فرضي مي پردازند. اين روش ها شامل دو روش کلي ارزش گذاري مشروط (CVM) و آزمون انتخاب (CE) هستند که از مبناي نظري مشترکي در توضيح رفتار انتخاب برخوردارند. بر اساس نظريه اقتصاد نئوکلاسيک، برآوردهاي WTP/WTA حاصل از اين دو روش بايد يکسان باشند، با وجود اين، در سال هاي اخير بررسي هايي انجام شده که نشان داده اند اين برآوردها متفاوت هستند. هدف اين تحقيق، مقايسه رويکرد آزمون انتخاب و ارزش گذاري مشروط در استخراج ميزان تمايل به پذيرش (WTA) براي حفاظت و بهبود وضعيت محيط زيستي جنگل هاي حرا است.
مواد و روش ها : براي دست يابي به اين هدف،
WTA مردم محلي ساکن در روستاهاي مجاور اين جنگل ها براي تغيير در وضعيت کيفي جنگل ها بر اساس داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسش نامه ارزيابي شد. پرسش نامه آزمون انتخاب (CE) و ارزش گذاري مشروط (CV) با فرمت انتخاب دوگانه دوبعدي تنظيم و از مردم محلي درباره سناريوهاي فرضي با محتواي برداشت کمتر از خدمات استفاده اي جنگل هاي حرا و در ازاي آن جبران درآمد ازدست رفته با معيارهاي تمايل به پذيرش سوال شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از مدل لاجيت شرطي و لاجيت دوتايي تحليل شدند.
نتايج و بحث : نتايج پژوهش نشان داد که افراد وقتي با فرمت هاي مختلفي از سوالات فرضي مواجه مي شوند، پاسخ متفاوتي مي دهند. نتايج مدل لاجيت شرطي نشان داد بيش از نيمي (57.75%) از پاسخ دهندگان براي پذيرش ريسک محيط زيستي ناشي از حفاظت، تمايل به دريافت غرامت دارند و از ديدگاه آنها، ويژگي امکان گردشگري درجنگل هاي حرا بيشترين ارزش نهايي (233940 ريال در روز) را نسبت به ويژگي هاي حراچيني و صيد ماهي دارد. نتايج مدل لاجيت دوتايي براي داده هاي پژوهش
CVM نيز نشان داد که 99 درصد از پاسخ دهندگان تمايل به پذيرش گزينه هاي کاهش ميزان برداشت از جنگل هاي حرا و مشارکت در امر حفاظت را دارند. ميانگين WTA هر خانوار روستايي نيز 331411ريال در روز (9942330 ريال در ماه) به دست آمد. سپس مقادير رفاه برآورد شده توسط دو روش با هم مقايسه شدند. مقايسه نتايج برآورد هاي رفاه حاصل از CVM و CE نشان داد که ارزش برآورد شده از طريق روش CVM حدود يک ششم مقادير به دست آمده از طريق روشCE (1959000 ريال در روز) است. همچنين نتايج نشان دادند که روش CE از پتانسيل بيشتري براي توضيح رفتار انتخاب مصرف کنندگان برخوردار است. چرا که در روش CVM فقط ويژگي قيمت براي توصيف کالاي مورد ارزش گذاري استفاده مي شود و انتخاب افراد تحت تاثير مقدار پيشنهادي قيمت و نيز متغيرهاي اقتصادي اجتماعي انجام مي شود در حالي که در روش CE براي توصيف کالا و سناريوهاي تغيير محيط زيست از ويژگي هاي چندگانه آن کالا استفاده مي شود که در کنش متقابل با ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي پاسخ دهندگان سبب انتخاب هاي افراد مي شوند. ضمن اين که روش CE براي برآورد تغييرات رفاه در سطوح مختلف تغيير در وضعيت محيط زيست کارايي دارد در حالي که روش CVM ارزش تغيير در يک سطح را برآورد مي کند و آن هم سطح بالاي حفاظت است.
نتيجه گيري : به دليل واگرايي نتايج نمي توان گفت اعتبار نتايج کدام روش بيشتر است. تنها مي توان گفت در روش
CE با به دست آوردن اطلاعات مفيد درباره WTA نهايي افراد جامعه براي ويژگي هاي مختلف که در پروژه يا طرح پيشنهادي بهبود مي يابند، مي توان به تصميم گيران و سياست گذاران در امر تعيين اولويت بين جنبه هاي مختلف تصميم گيري کمک کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی