برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 153 تا صفحه 177 .
 
عنوان مقاله: 

پهنه بندي شدت سيل خيزي در حوضه آبريز ميشخاص به کمک تحليل عاملي- خوشه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، ایران
 
چکیده: 

سيل يکي از انواع بلاياي طبيعي مي باشد که همه ساله خسارات زيان باري را در سراسر جهان و از جمله ايران به وجود مي آورد. بنابراين، شناسايي اين پديده و پارامترهاي موثر در وقوع سيل خيزي در حوضه هاي آبريز ضرورتي اجتناب ناپذير است. پژوهش حاضر در صدد ارائه روشي براي پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي در حوضه آبريز ميشخاص در ايلام مي باشد. در اين تحقيق حوضه آبريز ميشخاص در استان ايلام به 12 زيرحوضه تقسيم و براي هر زيرحوضه 28 پارامتر ژئومتري، اقليمي، نفوذپذيري و فيزيوگرافي مانند، مساحت، محيط، طول و شيب آبراهه اصلي، طول و شيب حوضه، زمان تمرکز، ضريب شکل و متغير بارش، تاج پوشش گياهي، CN و دبي با استفاده از نرم افزار ArcGIS محاسبه شد. براي تعيين شدت سيل خيزي زيرحوضه ها از روش آماري تحليل عاملي- خوشه اي استفاده و داده هاي 28 متغير زيرحوضه ها توسط نرم افزار SPSS پردازش و در قالب 5 عامل اصلي (شکل، آبراهه، شيب، زهکشي و رواناب) خلاصه شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که عامل شکل با مقدار ويژه 7.64 مهم ترين عامل در سيل خيزي حوضه مورد مطالعه است، عوامل آبراهه، شيب، زهکشي و رواناب به ترتيب با مقدار ويژه 4.65، 75.56، 1.2 و 1.61 در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در ادامه، حوضه مورد مطالعه بر اساس امتياز عاملي به 3 طبقه سيل خيزي زياد، متوسط و کم تقسيم و نقشه پهنه بندي شدت سيل خيزي زيرحوضه ها ترسيم شد. زيرحوضه هاي (9، 8، 5، 3) در عامل شکل، زيرحوضه هاي (1، 6، 11) در عامل شيب، زيرحوضه هاي (2، 7) در عامل زهکشي و در عامل رواناب نيز زيرحوضه هاي (4، 10، 12) داراي شدت سيل خيزي زيادي هستند. زيرحوضه ها از نظر مشابهت پتانسيل سيل خيزي، فرسايش، پوشش گياهي و تاثيرات عملکرد انساني نيز به 3 گروه با شدت سيل خيزي زياد، متوسط و کم تفکيک شده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی