برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 259 تا صفحه 282 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي ساختاري تاثير اعتماد سازماني در خودکارآمدي شخصي با ميانجي گري خودکارآمدي جمعي معلمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تدوين مدل خودکارآمدي شخصي معلمان از روي اعتماد سازماني و خودکارآمدي جمعي آنان انجام شد. در اين پژوهش، 255 معلم از مدارس ابتدايي شهر بجستان، به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش، فرم کوتاه مقياس احساس کارآمدي معلمان طراحي شده از سوي شان - موران و ولفلک هوي (2001)، مقياس اعتماد کارکنان طراحي شده از سوي هوي و شان - موران (2003) و مقياس باور کارآمدي جمعي معلم طراحي شده از سوي شان - موران و بار (2004) بود. يافته ها نشان داد بين مولفه هاي اعتماد معلمان و خودکارآمدي شخصي آنان، همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد (p<0.01). شاخص هاي مختلف برازش مدل تدوين شده نيز گوياي مناسبت مدل با داده ها بود. مطابق با مدل تدوين شده، مسير مستقيم اعتماد سازماني به خودکارآمدي شخصي معلم، منفي، جزئي و غيرمعنادار (P=0.071 و b=-0.190) بود، اما مسير غيرمستقيم اعتماد سازماني به خودکارآمدي شخصي معلم با واسطه خودکارآمدي جمعي معلم، مثبت، بزرگ و معنادار بود (p<0.001 و b=0.517). مسير مستقيم اعتماد سازماني به خودکارآمدي جمعي معلم نيز مثبت، بزرگ و معنادار بود (P<0.001 و b=0.672). يافته هاي پژوهش، اهميت بافت اجتماعي سازمان در تاثير اعتماد در کارآمدي شخصي اعضا را نمايان مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ویس کرمی، ح.، و قدم پور، ع.، و متقی نیا، م. (1397). الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی گری خودکارآمدی جمعی معلمان. مدیریت فرهنگ سازمانی, 16(1 ), 259-282. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357094Vancouver : کپی

ویس کرمی حسنعلی، قدم پور عزت اله، متقی نیا محمدرضا. الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی گری خودکارآمدی جمعی معلمان. مدیریت فرهنگ سازمانی. 1397 [cited 2021April19];16(1 ):259-282. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357094IEEE : کپی

ویس کرمی، ح.، قدم پور، ع.، متقی نیا، م.، 1397. الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی گری خودکارآمدی جمعی معلمان. مدیریت فرهنگ سازمانی, [online] 16(1 ), pp.259-282. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357094. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی