برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 59 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل و مقايسه رسوب معلق در حوضه هاي آبخيز خزر و ايران مرکزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنگلداری مناطق خشک، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان
 
چکیده: 
فرسايش خاک يکي از مهم ترين مخاطرات طبيعي در هر کشور بشمار مي آيد که پيامدهايي چون کاهش حاصلخيزي، کاهش محصول و بيابان زايي به ويژه در مناطق خشک را به همراه دارد. هدف اين تحقيق، مقايسه رسوب معلق در حوضه هاي آبخيز درياي خزر با اقليم مرطوب و ايران مرکزي با اقليم خشک کشور است. جهت انجام پژوهش از داده هاي باران سنجي، دبي سنجي و رسوب سنجي به همراه شيب، توپوگرافي، کاربري اراضي و سنگ شناسي استفاده شده است. براي تحليل داده ها از روش هاي تحليل آماري در نرم افزا SPSS استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد که رابطه و همبستگي قوي بين دو پارامتر بارش و رسوب وجود دارد. با توجه به نتايج حاصله از مدل رگرسيون چندمتغيره، بين متغير هاي بارش، دبي و رسوب سالانه در حوضه هاي مورد مطالعه رابطه معنادار و مستقيم وجود داشته و مدل هاي نسبتا خوبي از روابط متغير هاي بارش، دبي و رسوب معلق به دست آمد. بر اساس توزيع فضايي رسوب، در حوضه آبخيز ايران مرکزي بيشترين ميزان رسوب در غرب حوضه در ايستگاه هاي قلعه شاهرخ و چمريز و کمترين ميزان رسوب در شمال و جنوب حوضه مشاهده مي شود. در حوضه آبخيز خزر، بيشترين ميزان بار رسوبي در حوضه آبخيز قره سو و ران در ايستگاه قزاقلي سپس در حوضه سفيدرود در ايستگاه قره گوني مشاهده مي گردد. کمترين ميزان بار رسوبي نيز مربوط به حوضه آبخيز خزر در حوضه تالش و ايستگاه هاي جنوبي خزر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرج زاده اصل، م.، و هدایی، ع.، و ملاشاهی، م.، و رجبی رستم آبادی، ن. (1396). تحلیل و مقایسه رسوب معلق در حوضه های آبخیز خزر و ایران مرکزی. هیدروژئومورفولوژی, 3(11 ), 59-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357027Vancouver : کپی

فرج زاده اصل منوچهر، هدایی علی اصغر، ملاشاهی مریم، رجبی رستم آبادی ندا. تحلیل و مقایسه رسوب معلق در حوضه های آبخیز خزر و ایران مرکزی. هیدروژئومورفولوژی. 1396 [cited 2021December07];3(11 ):59-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357027IEEE : کپی

فرج زاده اصل، م.، هدایی، ع.، ملاشاهی، م.، رجبی رستم آبادی، ن.، 1396. تحلیل و مقایسه رسوب معلق در حوضه های آبخیز خزر و ایران مرکزی. هیدروژئومورفولوژی, [online] 3(11 ), pp.59-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357027. 

 
بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی