5 SID.ir | بررسي تاثير ابعاد کيفيت ارتباطات بر وفاداري رفتاري و نگرشي مشتريان شرکت بيمه ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ابعاد کيفيت ارتباطات بر وفاداري رفتاري و نگرشي مشتريان شرکت بيمه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه شرکت هايي با عملکرد برتر در صنايع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتريان و جلب وفاداري آن ها هستند، زيرا دريافته اند جذب يک مشتري جديد بسيار پرهزينه است و براي حفظ جايگاه خود در فضاي به شدت رقابتي امروزه نيازمند مشتريان وفادار مي باشند، پس شناسايي عوامل اثرگذار بر وفاداري مشتريان بسيار مهم است. از اين رو، پژوهش حاضر تاثير ابعاد کيفيت ارتباطات (اعتماد، رضايت و تعهد) بر وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي را بررسي مي کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي - همبستگي و مبتني بر مدل يابي معادلات ساختاري است. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه مشتريان نمايندگي هاي شرکت بيمه ايران در شهر تهران است و 106 نفر به عنوان نمونه مورد بررسي به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها 150 پرسشنامه توزيع شد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزارهاي SPSS22 و Lisrel8.8 تجزيه و تحليل شد. ضريب پايايي پرسشنامه 0.938 به دست آمد و روايي پرسشنامه نيز از طريق تحليل عاملي بررسي شد. نتايج نشان داد رضايت و تعهد بر وفاداري نگرشي و وفاداري رفتاري تاثير مثبت و معناداري مي گذارد. همچنين، نتايج نشان داد اعتماد بر وفاداري رفتاري تاثير مثبت و معناداري دارد ولي بر وفاداري نگرشي تاثير معناداري نمي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی