نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  27 , شماره  3 ; از صفحه 190 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان کاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بر اساس رويکرد ارزشيابي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از مهمترين روش هاي بررسي کيفيت آموزش در نظام آموزش عالي، ارزيابي عملکرد تدريس اثربخش اعضاي هيات علمي از طريق ارزشيابي دانشجويان است. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان کاربست مولفه هاي تدريس اثربخش توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي، انجام گرديد.روش بررسي: پژوهش حاضر در نيمسال اول سال تحصيلي97-1396با روش توصيفي- مقطعي انجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بود که از بين آنها 291 نفر به عنوان نمونه آماري پژوهش تعيين شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته تدريس اثربخش بود و تحليل آماري داده ها با نرم افزار SPSS 20 در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد.يافته ها: نتايج نشان داد اعضاي هيات علمي از نظر کاربست هر شش مولفه تدريس اثربخش، در مجموع ميانگين و انحراف معيار 83.82±13.02 را از مجموع 120 نمره کسب کردند. بر اساس جدول استاندارد مطلوبيت طراحي شده، عملکرد تدريس اثربخش اعضاي هيات علمي، در مجموع در حد نسبتا مطلوبي بوده است و به تفکيک مولفه ها، در مولفه هاي طراحي تدريس، اجراي تدريس، مديريت کلاس و ارزشيابي در حد نسبتا مطلوب و در مولفه هاي روابط انساني و ويژگيهاي مطلوب شخصيتي، در حد مطلوب بوده است.نتيجه گيري: در مجموع نتايج پژوهش حاضر بيانگر عدم مطلوبيت عملکرد کلي تدريس اثربخش اعضاي هيات علمي بوده است که بيانگر وجود ضعف ها و مشکلات جدي در عملکرد تدريس اثربخش استادان است. بر همين اساس ضروري است مقوله توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي، مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسلامیان، ح. (1397). ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان. طب و تزکیه, 27(3 ), 190-203. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356770Vancouver : کپی

اسلامیان حسن. ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان. طب و تزکیه. 1397 [cited 2022August13];27(3 ):190-203. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356770IEEE : کپی

اسلامیان، ح.، 1397. ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان. طب و تزکیه, [online] 27(3 ), pp.190-203. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356770. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی