برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

«تاثير برنامه مراقبت مبتني بر الگوي سازگاري روي»در بعد فيزيولوژيک«بر سطح هوشياري بيماران در بخش مراقبت ويژه: يک مطالعه کارآزمايي باليني»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از شاخص هاي بهبودي در بخش مراقبت ويژه ارتقاء سطح هوشياري بيماران مي باشد. عوامل مختلفي از جمله نوع مراقبت در تغييرات سطح هوشياري بيماران موثر هستند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه مراقبت مبتني بر الگوي سازگاري روي در بعد فيزيولوژيک بر سطح هوشياري بيماران بخش مراقبت ويژه انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه کارازمايي باليني سه سو کور در سال 1395 بر روي 100 بيمار بخش مراقبت ويژه انجام شد. به صورت تصادفي دو بخش آي سي يو در بيمارستان بعثت سنندج به عنوان بخش مداخله و کنترل انتخاب شدند. بيماران واجد شرايط در هر بخش به صورت مجزا به روش تصادفي ساده به گروه مداخله يا کنترل تخصيص داده شدند. در گروه مداخله مراقبت مبتني برالگوي سازگاري و در گروه کنترل مراقبت هاي روتين انجام شد. سطح هوشياري بيماران بر اساس
GCS به مدت 7 روز، روزي 2 بار براي هر بيمار اندازه گيري شد. داده هاي بدست آمده با نرم افزار SPSS نسخه21 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سطح هوشياري در زمان هاي اول تا سوم داراي تفاوت معني داري بين گروه کنترل و مداخله را نشان نداد (
0.05> P). تفاوت ميانگين سطح هوشياري اندازه گيري شده در روز و شب چهارم به بعد در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معني دار بود (0.05> P).
نتيجه گيري: مراقبت مبتني بر الگوي سازگاري روي توسط پرستاران بعد از سه روز بر افزايش سطح هوشياري بيماران بخش مراقبت ويژه تاثير داشت. پيشنهاد مي گردد در جهت ارتقاء سلامت بيماران در بخش مراقبت ويژه مراقبت هاي پرستاري سازمان يافته مبتني بر الگو هاي پرستاري ارائه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی