برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي در بيمارستان رازي شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: سکته مغزي تاثيرات پيش بيني نشده و مخربي در زندگي بيماران به جاگذاشته و کيفيت زندگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از اين مطالعه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سکته مغزي در شهر تبريز بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود. جامعه هدف مطالعه بيماران مراجعه کننده به بخش مغز و اعصاب بيمارستان رازي شهر تبريز با تشخيص سکته مغزي در سال 94 بودند، که با استفاده از روش نمونه گيري سرشماري، کيفيت زندگي 72 بيمار مبتلا به سکته مغزي توسط پرسشنامه کيفيت زندگي
SIS-16 بررسي گرديد. براي بررسي ارتباط کيفيت زندگي با متغيرهاي دموگرافيکي و ويژگي هاي باليني از آزمون هاي تي و آنوواي يک طرفه استفاده شد و در نرم افزارSPSS نسخه 23 تحليل گرديد.
يافته ها: در اين پژوهش ميانگين کل نمره کيفيت زندگي بيماران
29.18±73.66 بود. طبق نتايج به دست آمده، متغيرهاي سطوح تحصيلات و خدمات فيزيوتراپي با کيفيت زندگي داراي رابطه معني داري بودند (0.05>p)، اما بين متغيرهاي جنسيت و تاهل با کيفيت زندگي، رابطه معني داري وجود نداشت. همچنين بين متغيرهاي باليني از قبيل نوع سکته مغزي، مدت زمان سپري شده از سکته مغزي و سمت مبتلا (راست يا چپ)، با کيفيت زندگي بيماران تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: باتوجه به نتايج مطالعه حاضر کيفيت زندگي بيماران پس از ابتلا به سکته مغزي کاهش مي يابد که براي پيشگيري ازعواقب بيشتر اين بيماري و همچنين براي جبران و بهبود ضايعات ايجاد شده در اثر اين بيماري مي توان از خدمات توانبخشي استفاده نمود. لذا با توجه به اهميت خدمات توانبخشي براي اين بيماران پيشنهاد مي شود دسترسي (فيزيکي و مالي) بيماران به خدمات توانبخشي و مشاوره تسهيل گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

سالاری مهر، س.، و حیدری، م.، و جلیلیان، ح.، و ایمانی، ع. (1397). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان رازی شهر تبریز. تصویر سلامت, 9(1 ), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356585Vancouver : کپی

سالاری مهر ساغر، حیدری مهدیه، جلیلیان حبیب، ایمانی علی. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان رازی شهر تبریز. تصویر سلامت. 1397 [cited 2021April11];9(1 ):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356585IEEE : کپی

سالاری مهر، س.، حیدری، م.، جلیلیان، ح.، ایمانی، ع.، 1397. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان رازی شهر تبریز. تصویر سلامت, [online] 9(1 ), pp.14-22. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356585>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی