نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 463 تا صفحه 486 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين نقش معنويت سازماني در خلق مزيت رقابتي پايدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبريز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
بر اساس نظريه هاي متخصصان مديريت، راز بقا و موفقيت سازمان هاي امروزي در ايجاد، حفظ و تداوم مزيت رقابتي نهفته است. هدف از انجام دادن اين پژوهش، بررسي اثر متغير معنويت سازماني در حوزه دارايي هاي نامشهود، بر خلق مزيت رقابتي پايدار است که وسعت تاثيرگذاري آن بر ويژگي ها و خصوصيات منابع انساني و پيامدهاي آن در سازمان ثابت شده است. پژوهش حاضر مطالعه اي کاربردي بوده و ازنظر گردآوري داده ها جزء تحقيقات توصيفي/ همبستگي است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه معنويت سازماني بر اساس مدل ميليمن و پرسشنامه محقق ساخته مزيت رقابتي است. جامعه آماري تحقيق را کارکنان 37 شعبه بانک مسکن شهرستان تبريز تشکيل داده اند. با استفاده از فرمول کوکران، در سطح اطمينان 95 درصد، حجم نمونه آماري 170 نفر تعيين شد که به روش تصادفي انتخاب شدند. نتايج تجزيه وتحليل داده ها با روش مدل سازي معادلات ساختاري به کارگيري نرم افزار AMOS 21 نشان داد معنويت سازماني با ضريب تشخيص 44 درصد تبيين کننده مزيت رقابتي پايدار است. بنابراين، بانک مسکن بايد براي ارتقاي معنويت سازماني و مولفه هاي آن، به ويژه همسويي ارزش ها، راهبردهاي مناسبي اتخاذ کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حکاک، م.، و رحیمی اقدم، ص. (1394). تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز). مدیریت فرهنگ سازمانی, 13(2 ), 463-486. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356412Vancouver : کپی

حکاک محمد، رحیمی اقدم صمد. تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز). مدیریت فرهنگ سازمانی. 1394 [cited 2022May17];13(2 ):463-486. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356412IEEE : کپی

حکاک، م.، رحیمی اقدم، ص.، 1394. تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز). مدیریت فرهنگ سازمانی, [online] 13(2 ), pp.463-486. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356412. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی