برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  13 , شماره  41 ; از صفحه 41 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي ويژگي هاي موثر بر عملکرد راهنمايان تورهاي ورودي از منظر گردشگران خارجي (موردمطالعه: راهنمايان تورهاي ورودي فرهنگي شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 

عملکرد راهنمايان تورهاي ورودي به عنوان نمايندگان فرهنگي و کارکنان صف در تعاملات بين فرهنگي بسيار حائز اهميت است. هدف اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي ويژگي هاي موثر بر عملکرد راهنمايان تورهاي ورودي از منظر گردشگران خارجي مي باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه گردشگران خارجي در تورهاي همراه با راهنما است که از فروردين تا تير 94 از شهر تهران بازديد کرده اند. نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 385 نفر به دست آمد که از اين تعداد، 328 نفر از گردشگران به پرسشنامه پاسخ دادند. براي تجزيه وتحليل داده ها از تحليل عاملي تاييدي و آزمون فريدمن و نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که اولويت ويژگي هاي حرفه اي و تخصصي موثر بر عملکرد راهنمايان تورهاي ورودي از منظر گردشگران خارجي، بيشتر از ويژگي هاي فردي و رفتاري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کروبی، م.، و امیری، ز.، و محمودزاده، س. (1397). شناسایی و اولویت بندی ویژگی های موثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), 13(41 ), 41-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355569Vancouver : کپی

کروبی مهدی، امیری زینب، محمودزاده سیدمجتبی. شناسایی و اولویت بندی ویژگی های موثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی). 1397 [cited 2021April22];13(41 ):41-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355569IEEE : کپی

کروبی، م.، امیری، ز.، محمودزاده، س.، 1397. شناسایی و اولویت بندی ویژگی های موثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی), [online] 13(41 ), pp.41-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355569. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی