برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  7 , شماره  28 ; از صفحه 183 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبت بر کيفيت تعامل والد- کودک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تعيين تاثير آموزش برنامه والدگري مثبت (Triple P) بر کيفيت تعامل والد-کودک مادران کودکان دبستاني شهر اهواز بود. پژوهش حاضر، يک مطالعه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه آزمايش و کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مادران کودکان مدارس ابتدايي شهر اهواز بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفي به دو گروه 15 نفري تقسيم شدند (يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل). گروه آزمايش، برنامه آموزشي والدگري مثبت را در 8 جلسه دريافت کردند در حالي که به گروه کنترل اين آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در اين پژوهش، مقياس رابطه والد-کودک پيانتا (1994) بود. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيري، با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. نتايج تحليل کواريانس چندمتغيري نشان داد که گروه آزمايش و کنترل حداقل در يکي از مولفه هاي تعامل والد-کودک تفاوت معناداري داشتند (p<0.001) و آموزش برنامه والدگري مثبت بر تعارض، نزديکي، وابستگي و رابطه مثبت کلي اثر مثبت و معناداري داشت (p<0.001). نتايج حاکي از آن بود که برنامه آموزش والدگري مثبت سبب بهبود تعامل مادر با کودک شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

وارسته، م.، و اصلانی، خ.، و امان الهی، ع. (1395). اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره), 7(28 ), 183-201. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355401Vancouver : کپی

وارسته مرضیه، اصلانی خالد، امان الهی عباس. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره). 1395 [cited 2021April22];7(28 ):183-201. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355401IEEE : کپی

وارسته، م.، اصلانی، خ.، امان الهی، ع.، 1395. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره), [online] 7(28 ), pp.183-201. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355401. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی