برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 473 تا صفحه 494 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط شاخص هاي عيني و ذهني کيفيت زندگي با کيفيت دسترسي به خدمات شهري (مطالعه موردي: نواحي بافت فرسوده شهر زاهدان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير شاخص هاي خدمات شهري بر کيفيت زندگي شهروندان در بافت فرسوده شهر زاهدان انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش شهروندان بالاي 18 سال در بافت فرسوده شهر زاهدان است. روش نمونه گيري چندمرحله اي خوشه اي است و با استفاده از فرمول کوکران 390 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از روش پيمايشي و پرسشنامه اي استاندارد و محقق ساخته به دست آمده است که پايايي آن با آلفاي کرونباخ (a=0.94) تاييد شد. براي آزمون فرضيه ها و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. همچنين براي وزن دهي داده ها از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و براي تحليل دسترسي ها از تحليل شبکه اي و تابع فازي استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد کهشهر زاهدانازلحاظارائهخدماتشهريبه شهروندانخودچندانموفقعملنکردهاست زيرا بيشترنواحي بافت فرسوده ميانگين هاي کمتر از حد متوسط دارند. ميانگين رضايتمندي ساکنان از کيفيت زندگي بر اساس شاخص هاي دسترسي به خدمات شهري (2.41) و ميانگين رضايتمندي از شاخص هاي ذهني کيفيت زندگي (2.38) است که اين مورد نارضايتي افراد ساکن در اين نواحي را در پي داشته است. همچنين مقايسه شاخص هاي عيني و ذهني دسترسي به خدمات شهري نشان مي دهد که امتياز نهايي شاخص هاي عيني (0.11) بيشتر از امتياز نهايي شاخص هاي ذهني (0.07) کيفيت زندگي در بافت فرسوده شهر زاهدان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی نژاد، ع.، و رخشانی نسب، ح.، و سرگلزایی جوان، ط. (1395). بررسی ارتباط شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی بافت فرسوده شهر زاهدان). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 4(3 ), 473-494. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355316Vancouver : کپی

حاجی نژاد علی، رخشانی نسب حمیدرضا، سرگلزایی جوان طیبه. بررسی ارتباط شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی بافت فرسوده شهر زاهدان). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری. 1395 [cited 2022January22];4(3 ):473-494. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355316IEEE : کپی

حاجی نژاد، ع.، رخشانی نسب، ح.، سرگلزایی جوان، ط.، 1395. بررسی ارتباط شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی بافت فرسوده شهر زاهدان). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, [online] 4(3 ), pp.473-494. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355316. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی