برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  8 , شماره  29 ; از صفحه 237 تا صفحه 262 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر افزايش تاب آوري، اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مرکز ناباروري صارم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران، رودهن
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، بررسي آموزش واقعيت درماني بر افزايش تاب آوري و اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مرکز ناباروري شهر صارم بوده است. جامعه آماري مورد مطالعه کليه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري شهر صارم بوده است، با توجه به اينکه پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي همراه با پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و گمارش بصورت غيرتصادفي و داوطلبانه مي باشد، حجم نمونه به منظور آموزش واقعيت درماني در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکزناباروري شهر صارم 30 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع آوري اطلاعات جهت اندازه گيري متغييرهاي مورد پژوهش، پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون (2003)، پرسشنامه هاي اميد به زندگي اشنايدر و همکاران (1991)، پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (1989) و نيز آموزش واقعيت درماني بر اساس پروتکل درماني در طي 8 جلسه برگزار و پرسشنامه ها بر روي نمونه مورد نظر اجرا گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، واريانس ونمودار و...) و در آمار استنباطي به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون آماري (تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توکي) در محيط نرم افزار spss صورت گرفت. نتايج نشان داد: آموزش به شيوه واقعيت درماني موجب افزايش تاب آوري و بهبود کيفيت زندگي بيماران نابارورشده است، ولي بر روي افزايش اميد به زندگي در آنان اثر نداشته است. همچنين يافته ها حاکي از تاثير واقعيت درماني بر خرده مقياس هاي تاب آوري نيز بود اما آموزش واقعيت درماني بر تاثيرات معنوي تفاوت معناداري نداشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جاماسیان مبارکه، آ.، و دوکانه ای فرد، ف. (1396). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری, امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره), 8(29 ), 237-262. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355283Vancouver : کپی

جاماسیان مبارکه آزیتا، دوکانه ای فرد فریده. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری, امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره). 1396 [cited 2022January23];8(29 ):237-262. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355283IEEE : کپی

جاماسیان مبارکه، آ.، دوکانه ای فرد، ف.، 1396. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری, امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره), [online] 8(29 ), pp.237-262. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355283. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی