برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 369 تا صفحه 389 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان هاي شهري مورد مطالعه: شهرداري کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، ایران
 
چکیده: 

تحولات فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران و اهميت اعتماد در تعاملات اجتماعي شهروندان در چند سال اخير، موضوع بررسي اعتماد به افراد، اقشار و سازمان ها را بسيار حائز اهميت کرده است. بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد شهروندان کاشاني به شهرداري است. اين تحقيق از نوع کاربردي است و به روش توصيفي- همبستگي اجرا شد. مدل نظري تحقيق با به کارگيري نظريه هاي اوفه و گيدنز ترسيم شد. نمونه اي به حجم 411 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش خوشه اي چندمرحله اي از ميان شهروندان کاشاني انتخاب شد. جمع آوري اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. داده هاي به دست آمده با نرم افزار SPSS تجزيه وتحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مستقل ارزيابي کيفيت شهرداري، ارزيابي عملکرد شهرداري و مشارکت مدني و متغير وابسته اعتماد به شهرداري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج پژوهش همچنين، نشان داد اعتماد به نهادها ارتباط مستقيم با عملکرد و کيفيت همان نهادها دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کوهی نصرآبادی، م.، و حمامی، ع.، و عبیدی، ن. (1395). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان. مدیریت سرمایه اجتماعی, 3(3 ), 369-389. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355098Vancouver : کپی

کوهی نصرآبادی محسن، حمامی عطیه، عبیدی نسرین. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان. مدیریت سرمایه اجتماعی. 1395 [cited 2021April18];3(3 ):369-389. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355098IEEE : کپی

کوهی نصرآبادی، م.، حمامی، ع.، عبیدی، ن.، 1395. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان. مدیریت سرمایه اجتماعی, [online] 3(3 ), pp.369-389. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355098>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی