نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مسمومين مواد مخدر در بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است