برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش آرامش روانشناختي مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان پسر مدارس شاهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بهزيستي روانشناختي ازجمله مباحث مطرح در حوزه نگرش مثبت است. در دهه هاي اخير توجه جدي اي به آن مبذول گشته است. تعاريف متعدد و نيز تبيين انواع مختلفي از بهزيستي روانشناختي امروزه در جهان علم بسيار رايج شده است.در اين بين نقش نگرش هاي مثبت به طور عام و بهزيستي روانشناختي به طور اخص جاي کندوکاو علمي دارد. بر همين اساس، پژوهش حاضر به بررسي تاثير آموزش آرامش روانشناختي مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان پسر مدارس شاهد مي پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه گيري در دسترس، مدرسه پسرانه شاهد انتخاب و در مرحله بعد از ميان سه کلاس هشتم و با استفاده از جدول کوکران و فرمول تعديل نمونه به طور تصادفي 15 نفر پسر در گروه کنترل و 15 نفر پسر در گروه آزمايش قرار گرفتند. براي سنجش بهزيستي روانشناختي از پرسشنامه ريف (1989) استفاده شد. با استفاده از روش تحليل کوواريانس داده ها تحليل شدند. يافته ها: بين دو گروه آزمايش و کنترل به جز خودمختاري و تسلط بر محيط تفاوت معناداري ديده شد. نتيجه گيري: بر اساس يافته ها مي توان اظهار داشت که آرامش روانشناختي مبتني بر آموزه هاي اسلامي تاثير معناداري بر بهزيستي روانشناختي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی