برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحيل شبکه هم نويسندگي پژوهشگران حوزه علوم پزشکي ايران: مطالعه اي با استفاده از تحليل شبکه هاي اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مینی سیتی، خیابان نخل، دانشگاه پیام نور، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف : شبکه هم نويسندگي دانشمندان، الگويي از شبکه هاي پيچيده و در حال توسعه را نمايش مي دهد. هدف از پژوهش حاضر، تحليل ساختار قدرت در شبکه هم نويسندگي پژوهشگران حوزه علوم پزشکي ايران بر مبناي سنجه مرکزيت مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش با استفاده از روش تحليل شبکه اي صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر کليه نويسندگان ايراني هستند که در يکي از 7 مجله علوم پزشکي ايراني نمايه شده در پايگاه
ISI مقاله منتشر کرده اند. گردآوري داده ها در دو مرحله انجام شد. مرحله اول با دسترسي الکترونيکي به مقالات و در مرحله دوم براي گردآوري نظرات نويسندگان داراي نقش مرکزيت، از پرسشنامه استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که بين متغيرهاي پيش بين مرکزيت رتبه، بتا، بردار ويژه و نزديکي با متغير ملاک بهره وري، در سطح
0.001 رابطه معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که بين نمره هاي سنجه مرکزيت و بهره وري پژوهشگران حوزه علوم پزشکي ايران رابطه وجود دارد و اين رابطه از نوع مستقيم و مثبت مي باشد يعني هر چه متغيرهاي پيشبين بهبود يابد ميزان بهره وري آزمودني ها نيز بهبود مي يابد. همچنين مهمترين معيارهاي انتخاب همکار پژوهشي از ديگاه پژوهشگران داراي نقش مرکزيت عبارت بودند از: هم تخصص بودن، تيم پژوهشي برتر، داشتن علم لازم، مقبوليت سياسي، فرهنگي و علمي.
نتيجه گيري: شبکه هم نويسندگي مجله هاي مورد بررسي، داراي مرکزيت پايين بوده و بين نويسندگان ارتباط کمي برقرار بود. همچنين نويسندگاني که بالاترين نمره مرکزيت را به دست آوردند امکان دسترسي سريع به ساير نويسندگان و منابع حاضر در شبکه را دارند و به عنوان نويسندگان گروه پرقدرت مطرح هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سهیلی، ف.، و چشمه سهرابی، م.، و آتش پیکر، س. (1394). تحیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران: مطالعه ای با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی. علم سنجی کاسپین, 2(1 ), 24-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354984Vancouver : کپی

سهیلی فرامرز، چشمه سهرابی مظفر، آتش پیکر سمیرا. تحیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران: مطالعه ای با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی. علم سنجی کاسپین. 1394 [cited 2021April19];2(1 ):24-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354984IEEE : کپی

سهیلی، ف.، چشمه سهرابی، م.، آتش پیکر، س.، 1394. تحیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران: مطالعه ای با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی. علم سنجی کاسپین, [online] 2(1 ), pp.24-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354984. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی