برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 36 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين بهزيستي روانشناختي و شادکامي با جهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: شادکامي به عنوان يکي از فاکتورهاي روانشناسي مثبت، امروزه اهميت ويژهاي دارد. از اين رو، شناخت عوامل موثر بر آن، در افزايش بهزيستي نقش بسزايي ايفا ميکند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين بهزيستي روانشناختي و شادکامي با جهتگيري مذهبي در دانشجويان دختر مي باشد.
مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. نمونه مورد پژوهش، شامل 200 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک (1394-1393) بودند که به روش نمونه گيري خوش هاي انتخاب شدند. آن ها به سه پرسشنامه پرسشنامه بهزيستي روانشناختي
(Ryffs Scales of Psychological Well-being) Ryffs، پرسشنامه شادکامي آکسفورد (Oxford Happiness Inventory) و مقياس جهت گيري مذهبي Religious Orientation Sacle Allport's) Allport) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام، تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج بهدست آمده از اين پژوهش نشان داد که بين بهزيستي روانشناختي، شادکامي و جهت گيري مذهبي دروني در سطح 0.325 (
p<0.05) رابطه مثبت و معنادار و همچنين بين بهزيستي روانشناختي، شادکامي و جهتگيري مذهبي بيروني در سطح -0.137(p<0.05) رابطه منفي و معنادار وجود دارد. علاوه بر اين، رابطه بين شادکامي و بهزيستي روانشناختي در سطح 0.236 (p<0.05) مثبت و معنادار مي باشد.
استنتاج: نتايج پژوهش حاضر بر رابطه بين جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي با شادکامي تاکيد دارند. از اين رو، پيشنهاد ميگردد که در برنامه هاي پيشگيرانه (اوليه و ثانويه)، آموزش ها و مداخلات مذهبي و همچنين شادکامي بيشتر مد نظر قرار بگيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی