برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سلامت معنوي با نگرش دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي همدان در مورد حجاب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماع موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: از آن جايي که رعايت حجاب ناشي از نحوه نگرش افراد مي باشد، بنابراين شناخت نگرش دانشجويان نسبت به پوشش اسلامي و عوامل مرتبط، در شکل گيري آن ضروري مي باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه سلامت معنوي با نگرش دانشجويان دختر در مورد حجاب انجام شد.مواد و روش ها: اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد. نمونه هاي مورد پژوهش، شامل 160 دانشجوي دختر بودند که به صورت روش نمونه گيري طبقه اي وارد مطالعه شدند. داده ها توسط پرسشنامه اي شامل سه بخش اطلاعات دموگرافيک، سلامت معنوي و نگرش نسبت به حجاب جمع آوري گرديد و از طريق خودگزارش دهي تکميل شد. داده هاي به دست آمده در نرم افزار 16 SPSS و با کمک آمار توصيفي، آزمون همبستگي پيرسون و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: يافته ها نشان داد که 58.8 درصد (94 نفر) از دانشجويان، داراي سلامت معنوي در حد متوسط و 38.1 درصد (61 نفر) در محدوده بالاتر قرار داشتند. ميانگين نمره بعد سلامت مذهبي و بعد وجودي سلامت معنوي دانشجويان، به ترتيب: 57.41±8.55 و 50.6±10.37 بود. نتايج آزمون آماري، معنيداري بين سلامت معنوي و نگرش نسبت به حجاب و ميزان تحصيلات دانشجويان را نشان داد (p<0.05).استنتاج: با توجه به رابطه بين سلامت معنوي و نگرش به حجاب در بين دانشجويان، اين نتايج اهميت پرداختن به موضوع معنويت و مراقبت معنوي در بين دانشجويان را نشان مي دهد و لازم است براي ارتقاء سطح معنويت در دانشجويان در آموزش دروس به امر معنويت هم پرداخته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دشتی، س.، و معینی، ب.، و شهرآبادی، ر.، و بیرانوندپور، ن.، و وجدانی آرام، ف.، و فردمال، ج.، و مطهری پور، م. (1395). بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد حجاب. دین و سلامت, 4(1 ), 21-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354763Vancouver : کپی

دشتی سعید، معینی بابک، شهرآبادی رضا، بیرانوندپور نوشین، وجدانی آرام فاطمه، فردمال جواد، مطهری پور مرتضی. بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد حجاب. دین و سلامت. 1395 [cited 2021December08];4(1 ):21-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354763IEEE : کپی

دشتی، س.، معینی، ب.، شهرآبادی، ر.، بیرانوندپور، ن.، وجدانی آرام، ف.، فردمال، ج.، مطهری پور، م.، 1395. بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد حجاب. دین و سلامت, [online] 4(1 ), pp.21-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی