نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه چالش هاي موجود در بخش هاي چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پیام نور، تهران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه چالش هاي موجود در ساختار ورزش کشور بود. روش پژوهش از نوع توصيفي تحليلي مي باشد و از نظر هدف، از نوع مطالعات کاربردي مي باشد. روش جمع آوري داده ها شامل مطالعات کتابخانه اي، روش دلفي و پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. روايي پرسشنامه به وسيله متخصصين تاييد و جهت تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران وزارت ورزش و جوانان، هيات اجرايي و مديران آکادمي کميته ملي المپيک، روساي فدراسيون ها و اعضاي هيات علمي بودند. در اين پژوهش، نمونه تحقيق به صورت تمام شمار تعيين شد که از 302 پرسشنامه ارسالي براي جامعه تحقيق 238 پرسشنامه (79 درصد) واصل گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون هاي استنباطي مانند آزمون کلموگروف اسميرنف، مقايسه ميانگين يک جامعه (t تک نمونه) و آزمون فريدمن استفاده گرديد. در اين پژوهش، چالش هاي دروني و بيروني (محيطي) هر يک از چهار بخش ورزش کشور (ورزش آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه اي) مشخص گرديد که شناسايي اين نقاط قوت و ضعف هاي بر شمرده شده در اين پژوهش مي تواند به تدوين استراتژي ها و برنامه ريزي هاي راهبردي براي توسعه بخش هاي مختلف ورزش کمک نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شعبانی، ع.، و رضایی صوفی، م.، و فراهانی، ا. (1393). مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی). پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, 4(8 ), 65-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354600Vancouver : کپی

شعبانی عباس، رضایی صوفی مرتضی، فراهانی ابوالفضل. مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی). پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی. 1393 [cited 2022August08];4(8 ):65-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354600IEEE : کپی

شعبانی، ع.، رضایی صوفی، م.، فراهانی، ا.، 1393. مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی). پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, [online] 4(8 ), pp.65-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354600. 

 
بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی