برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مديريت دانش و توانمندسازي روانشناختي بر خلاقيت کارکنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه تربیت بدنی، قائم شهر، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي تاثير مديريت دانش و توانمندسازي روانشناختي بر خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ايلام بود. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري شامل 120 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ايلام بودند که به شيوه تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد مديريت دانش همتي (1389)، توانمندسازي اسپريتزر (1995) و خلاقيت رندسيپ (1979) استفاده شد که روايي صوري و محتوايي آن ها به تاييد متخصصين رسيد و پايايي آن ها نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب: 960.، 860. و 92.0 به دست آمد. در تحليل توصيفي ميانگين نمرات خلاقيت (46.9) از 100، مديريت دانش (968.) از 134 و متغير توانمندسازي روان شناختي کارکنان (59.4) از 75 به دست آمد. نتايج پژوهش نشان داد که مديريت دانش و ابعاد آن، توانمندسازي روان شناختي و ابعاد آن با خلاقيت کارکنان همبستگي مثبت و معنا داري دارند. همچنين، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي مديريت دانش و توانمندسازي روان شناختي 99.0 از تغييرات متغير وابسته (خلاقيت) را تبيين مي کنند. در نهايت، نرم افزار ليزرل جهت تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادله ساختاري نشان داد که با توجه به معيارهاي نيکويي برازش، 99.0= GFI، RMR=0.063، شاخص نسبي مجذور کاي=81.RMSEA=0.001 و 98.0= NFI، مدل تحقيق از برازش نسبتا خوبي برخوردارست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی