نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 501 تا صفحه 526 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
امروزه سازمان ها به اهميت سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه منابع انساني و سازماني اذعان دارند. از سويي، فراموشي سازماني مفهومي جديد است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف اين مقاله بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني است. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. حجم نمونه با به کارگيري نرم افزار سمپل پاور، 200 نفر از کارکنان دانشگاه اصفهان برآورد شد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني بود. نتايج بررسي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره حاکي از رابطه معنادار و مثبت سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني هدفمند و رابطه معنا دار و منفي بين سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني تصادفي بود. نتايج تحليل داده ها نشان داد بين سرمايه اجتماعي و فراموشي سازماني رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بدان معنا که با به کارگيري سرمايه اجتماعي مي توان افراد را در تصميم گيري هايي مشارکت داد که با آگاهي و اعتماد نسبت به اهداف برنامه فراموشي، به پذيرش و اجراي آن اقدام کنند. اين پذيرش سبب کاهش مقاومت در برابر تغيير، کاهش زوال و اتلاف دانش، ارتقاي ضريب جذب در سازمان و توسعه دانش ذخيره شده خواهد شد و سرانجام به بهسازي سازمان منجر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقتدایی، ل. (1396). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). مدیریت سرمایه اجتماعی, 4(4 ), 501-526. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353925Vancouver : کپی

مقتدایی لیلا. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). مدیریت سرمایه اجتماعی. 1396 [cited 2022May25];4(4 ):501-526. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353925IEEE : کپی

مقتدایی، ل.، 1396. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). مدیریت سرمایه اجتماعی, [online] 4(4 ), pp.501-526. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353925. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی